Zdrowie

Światowy Dzień Krwiodawcy - grafika WHO

Ukłony w stronę Krwiodawców

Rokrocznie 14 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawcy, ustanowiony przez Światowe Zgromadzenie Zdrowia (najwyższy organ decyzyjny Światowej Organizacji Zdrowia, WHO) już w 2005 roku. Obchody tego dnia stanowią doskonałą okazję do świętowania, a nade wszystko do podziękowania honorowym dawcom krwi na całym świecie za ich dar krwi.

 

Hasło tegorocznej kampanii WHO z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy 2023 brzmi „Oddaj krew, oddaj osocze, dziel się życiem, dziel się często”. Koncentruje się na pacjentach wymagających wsparcia transfuzyjnego przez całe życie i podkreśla rolę, jaką może odegrać każdy pojedynczy człowiek, przekazując cenny dar krwi lub osocza. Akcentuje również znaczenie regularnego oddawania krwi lub osocza w celu zapewnienia bezpiecznych i zrównoważonych dostaw krwi
i produktów krwiopochodnych, które powinny być zawsze dostępne na całym świecie, tak aby wszyscy potrzebujący pacjenci mogli otrzymać terminowe leczenie.

 

Działający od ubiegłego roku Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża im. Sanitariuszy AK przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przyłączając się do obchodów Światowego Dnia Krwiodawcy kieruje podziękowania dla wszystkich członków i sympatyków Klubu za wspólne działania na rzecz promowania idei honorowego krwiodawstwa, w szczególności za bezinteresowne dzielenie się cząstką siebie. Podziękowania kierowane są również do wszystkich Honorowych Dawców Krwi w województwie kujawsko-pomorskim wraz z życzeniami zdrowia i radości z dzielenia się sobą.

 

Zachęcamy do aktywnego włączenia się w obchody Światowego Dnia Krwiodawcy poprzez oddanie krwi. Doskonała sposobność ku temu będzie już w najbliższy czwartek (15 czerwca), specjalny krwiobus Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy stanie po raz kolejny pod gmachem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-pomorskiego w Toruniu przy Placu teatralnym 2 w godzinach 13-17.

 

Dzielmy się sobą, dzielmy się dobrem.