Zdrowie

Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych - grafika

Ukłon w stronę NGOsów

Celem ustanowionego Światowego Dnia Organizacji Pozarządowych jest inspirowanie społeczeństwa do aktywnego udziału w życiu społecznym, poprzez tworzenie organizacji pozarządowych i aktywne włączanie się w działalność już istniejących. NGOsy zwane „trzecim sektorem” są cennym głosem doradczym oraz inicjatorem licznych działań w interesie społecznym.

 

Obchodzony 27 lutego Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych to doskonała okazja aby podziękować wszystkim organizacjom pozarządowym w regionie za ich ciężką pracę na rzecz naszego województwa i jego mieszkańców. Szczególne uznanie należy się ich założycielom, członkom, pracownikom a także wolontariuszom i sympatykom.

 

Organizacje pozarządowe są znaczącymi i solidnymi partnerami Samorządu Województwa w realizacji licznych zadań z zakresu ochrony zdrowia. Rokrocznie, poprzez ogłaszane przez Samorząd konkursy na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie promocji i ochrony zdrowia pod nazwą „Ochrona i promocja zdrowia” oraz „Ochrona zdrowia psychicznego” wiele fundacji i stowarzyszeń otrzymuje wsparcie finansowe na realizację proponowanych przez nie działań w tych obszarach. W 2022 roku Samorząd przeznaczył na ten cel 200 tys. zł. Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert już niedługo.

 

NGO - grafika