Zdrowie

Gdzie szukać pomocy? – Informacje dla obywateli Ukrainy (UA)

W związku z trwającym konfliktem zbrojnym w Ukrainie i coraz większą liczbą uchodźców w naszym regionie, Wydział Zdrowia zamieszcza poniżej szereg odnośników w zakresie oferowanego przez nasze państwo wsparcia, w tym
opieki medycznej. Poniższe informacje skierowane są do obywateli Ukrainy oraz osób im pomagających.  

Українська версія внизу сторінки

 

W związku z trwającym konfliktem zbrojnym w Ukrainie i coraz większą liczbą uchodźców w naszym regionie, Wydział Zdrowia zamieszcza poniżej szereg odnośników w zakresie oferowanego przez nasze państwo wsparcia, w tym
opieki medycznej. Poniższe informacje skierowane są do obywateli Ukrainy oraz osób im pomagających.  

 

Wszelkie informacje dotyczące uzyskania pomocy medycznej przez obywateli Ukrainy dostępne są na stronie Ministerstwa Zdrowia – tutaj w języku ukraińskim. W związku z aktualną sytuacją pandemiczną w serwisie udostępnione są także informacje o testach, kwarantannie, szczepieniach przeciwko Covid-19. Pod wskazanym linkiem Ministerstwo Zdrowia publikować będzie także nowe informacje odnośnie pomocy uchodźcom w zakresie opieki medycznej oraz ochrony zdrowia. Portal informuje również o możliwości uzyskania profesjonalnej pomocy medycznej w nocy, w weekendy i święta przez telefon w ramach Teleplatformy Pierwszego Kontaktu.

 

Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej uruchomiło wyszukiwarkę podmiotów medycznych (POZ, NiŚOZ, AOS, szpitale), w których znajduje się personel medyczny mogący udzielić uciekinierom z Ukrainy pomocy medycznej w języku ukraińskim, rosyjskim lub angielskim

 

W odpowiedzi na aktualne potrzeby Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych przygotowała informację o możliwościach i zasadach podjęcia pracy przez pielęgniarki i położne z Ukrainy – tutaj. Możliwe jest także kontynuowanie studiów w polskiej uczelni na Wydziale Lekarskim i Lekarsko-Dentystycznym przez studentów, którzy kształcili się na tych kierunkach w Ukrainie, więcej informacji − tutaj.

 

Kompleksowe informacje o oferowanym wsparciu, także w zakresie ZUS-u, pracy, szkolnictwa czy pomocy prawnej można uzyskać w serwisie Informacje dla obywateli Ukrainy.

 

Uprzejmie informujemy, że za koordynację pomocy humanitarnej w naszym regionie odpowiada Wojewoda Kujawsko-Pomorski. Na stronie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy publikowane są niezbędne informacje dla osób szukających pomocy – tutaj.

 

 

Куди звернутися за допомогою – Інформація для громадян України

У зв’язку з триваючим збройним конфліктом в Україні та збільшенням кількості біженців у нашому регіоні, Департамент охорони здоров’я надає низку посилань нижче щодо підтримки, яку пропонує наша держава, в тому числі, й медичної допомоги. Наведена нижче інформація розрахована на громадян України та тих, хто їм допомагає.

Вся інформація щодо отримання медичної допомоги громадянами України доступна на сайті МОЗ – тут українською. У зв’язку з актуальною пандемічною ситуацією на сайті також доступна інформація про тести, карантин та щеплення проти Covid-19. За наданим посиланням Міністерство Охорони Здоров’я буде публікувати й нову інформацію щодо допомоги біженцям у сфері медичного обслуговування та охорони здоров’я. Також портал повідомляє про можливість отримання професійної медичної допомоги в нічний час, у вихідні та святкові дні по телефону в рамках Телеплатформи Першого Контакту.

Польське Товариство Сімейної Медицини запустило в дію пошукову систему медичних установ (POZ, NiŚOZ, AOS, лікарні), в яких працює медичний персонал, що може надавати медичну допомогу біженцям з України українською, російською чи англійською мовами.

Відповідаючи на актуальні потреби, Вища Палата Медсестер і Акушерок підготувала інформацію про можливості та правила прийому на роботу медсестер та акушерок з України – тут. Також можливе продовження навчання в польському університеті на факультеті медицини та медичної стоматології студентами, що навчалися по цих напрямках в Україні, більше інформації – тут.

Комплексну інформацію про підтримку, що пропонується, у сфері соціального страхування (ZUS), роботи, освіти чи юридичної допомоги, можна отримати в сервісі Інформація для громадян України.

Люб’язно інформуємо, що за координацію гуманітарної допомоги в нашому регіоні відповідає Воєвода Куявсько-Поморський. На сторінці Куявсько-Поморського Воєводського Управління в Бидгощі розміщена вся необхідна інформація для осіб, що потребують допомоги – тут.