Zdrowie

Grafika: Turniej gmin „Czerwony Szlak Życia” 8 edycja

Turniej gmin „Czerwony Szlak Życia”

Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża im. Sanitariuszy AK przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, włączając się w działania promujące krwiodawstwo, zachęca do udziału w Turnieju Gmin „Czerwony Szlak Życia”, organizowanym już po raz 8 przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. Celem konkursu jest propagowanie idei honorowego krwiodawstwa wśród społeczności lokalnej oraz promocja gminy.

 

Konkurs dedykowany jest gminom województwa kujawsko-pomorskiego o liczbie ludności nieprzekraczającej 15 tys. mieszkańców, które w okresie od 1 czerwca do 30 września zorganizują przynajmniej jedną akcję zbiórki krwi. Zwycięzcą zostanie ta gmina, której mieszkańcy oddadzą w tym okresie największą ilość krwi w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

 

W konkursie biorą udział tylko gminy, których samorządy zadeklarują chęć uczestnictwa i zaangażują się w organizację i promocję akcji zbiórek krwi na swoim terenie.

 

Szczegóły konkursu w Regulaminie.

 

Gotowi do oddania krwi? Start!