Zdrowie

Logo - Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

Światowy tydzień wiedzy o antybiotykach

W dniach 18-24 listopada 2021 roku obchodzimy Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach , który został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO)
w 2015 r. oraz Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach (EDWA) ustanowiony w 2008 roku przez Komisję Europejską na wniosek Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, który jest obchodzony corocznie w dniu 18 listopada w całej Europie.

 

Głównym celem powyższych inicjatyw jest podniesienie świadomości społeczeństwa, na temat zjawiska narastania i rozprzestrzeniania się oporności na antybiotyki wśród drobnoustrojów wywołujących zakażenia u człowieka.

 

Konsekwencją zjawiska antybiotykooporności jest ograniczenie możliwości skutecznego leczenia infekcji, a więc zwiększająca się zachorowalność i śmiertelność z powodu zakażeń.

 

W tym roku prowadzone działania informacyjne mają na celu przeciwdziałanie w dobie pandemii COVID-19 pogorszeniu kryzysu trwającego w obszarze oporności patogenów bakteryjnych na antybiotyki.

 

Hasła Światowej Organizacji Zdrowia w ramach kampanii WAAW’2021 to:

  • „Antybiotyki: stosuj rozważnie”
  • „Zwiększaj świadomość, zatrzymaj odporność”
  • „Zjednoczeni w ochronie antybiotyków”

 

PAMIĘTAJ!!!   Antybiotyki nie działają na WIRUSY, które są odpowiedzialne za przeziębienie, grypę, ostre zapalenie oskrzeli, większość przyczyn kaszlu, większość zapaleń gardła.

Antybiotykooporność jest zagrożeniem dla zdrowia i życia nas wszystkich. Skuteczność antybiotyków, a więc możliwość leczenia zakażeń i chorób bakteryjnych zależy od rozsądnego ich stosowania.

Informacje na temat obchodów w Polsce kampanii informacyjnej dot. Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach oraz Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach dostępne są na stronie http://antybiotyki.edu.pl/edwa/

 

Materiały do pobrania: