Zdrowie

Seminarium problemowe - Bezpieczeństwo społeczno ekonomiczne Województwa Kujawsko Pomorskiego w warunkach pandemii COVID 19. 24 listopada 2021 r.

Bezpieczni w warunkach pandemii COVID-19?

W dniu 24 listopada 2021 r. w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku k/Bydgoszczy odbyło się seminarium problemowe poświęcone oddziaływaniu pandemii Covid-19 na sytuację zdrowotną oraz społeczno-ekonomiczną regionu.

 

Konsekwencje istniejącej sytuacji epidemiologicznej są widoczne w różnych obszarach życia, zarówno w wymiarze grupowym jak i indywidualnym. Niezwykle istotny jest także wpływ wspomnianej sytuacji na proces funkcjonowania sfery gospodarczej oraz sektora publicznego, szczególnie systemu ochrony zdrowia. Podczas spotkania omawiano:

  • sytuację społeczno-gospodarczą w dobie covid-u w województwie kujawsko-pomorskim oraz finansowe skutki pandemii,
  • sytuację epidemiczną w kraju i województwie kujawsko-pomorskim,
  • wyniki i wnioski z projektu dotyczącego badania przeciwciał na SARS-CoV – 2 jako sposobu na ograniczenie negatywnych skutków epidemii,
  • zaburzenia psychiczne i uzależnienia w czasie pandemii COVID-19.

 

Wśród prelegentów znaleźli specjaliści w danych dziedzinach: dr med. Paweł Rajewski, prof. WSNoZ, MBA (Kierownik Oddziału Internistyczno-Zakaźnego WSOZ w Bydgoszczy, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych), dr hab. Mirosław Geise (Instytut Prawa i Ekonomii Uniwersytet Kazimierza Wielkiego), dr Wieńczysław Gierańczyk (Regionalne Obserwatorium Gospodarcze Województwa Kujawsko-Pomorskiego), prof. Andrzej Tretyn (NZOZ Pracownia Genetyki Nowotworów Sp. z o.o.), dr hab. n. med. Wiktor Dróżdż, prof. UMK (Kierownik Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr Antoniego Jurasza), dr Małgorzata Wiśniewska, (Dyrektor WOTUiW w Toruniu).

 

Seminarium było nie tylko okazją do zaprezentowania obecnej sytuacji w kwestiach istotnych dla każdego mieszkańca regionu, ale także forum do dyskusji na temat możliwych rozwiązań zdiagnozowanych problemów.

 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną seminarium odbyło się w formie hybrydowej. Dla osób, które nie miały jeszcze okazji obejrzeć ww. prelekcji, udostępniamy link do transmisji ze spotkania

 

Organizatorami przedsięwzięcia było Kujawsko-Pomorskie Samorządowe  Stowarzyszenie SALUTARIS” oraz Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

 

Przypominamy, iż K-PSS „Salutaris” poza aktywnością związaną z udzielaniem wsparcia swoim członkom w sytuacji klęsk żywiołowych katastrof i awarii, prowadzi także szeroki zakres działań o charakterze informacyjno-edukacyjnym oraz prewencyjnym. Jedną z form tej aktywności jest organizowanie seminariów problemowych dotyczących aktualnych zagadnień związanych z bezpieczeństwem lokalnym.