Zdrowie

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA – „POKONAJ CUKRZYCĘ”

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest corocznie 7 kwietnia w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Obchody Światowego Dnia Zdrowia stwarzają możliwość podjęcia wielu działań, których efektem jest poprawa stanu zdrowia ludzi. Światowy Dzień Zdrowia w roku 2016 poświęcony będzie tematyce cukrzycy.

 

 

W ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu zaprasza w dniu 7 kwietnia o godz. 11.30 na wykład pt. „Samokontrola w cukrzycy – co robić, by sobie pomóc?”. Prelegentami będą dr Sławomir Badurek – Oddział Kliniczny Nefrologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych oraz dr n. med. Elżbieta Szymańska – Wojewódzkie Centum Diabetologii w Toruniu.

 

W 2012 r. cukrzyca była bezpośrednią przyczyną około 1,5 mln. zgonów na świecie, z których 80% miało miejsce w państwach o niskich i średnich dochodach. Według prognoz WHO do 2030 r. cukrzyca stanie się 7 najczęściej występującą przyczyną zgonów.

W województwie kujawsko-pomorskim w 2014 r. z powodu cukrzycy leczonych było 78445 osób w wieku 19 lat i więcej będących pod opieką lekarzy POZ, u 8372 osób stwierdzono schorzenie po raz pierwszy,  20 583 osoby leczone były insuliną.  

W grupie dzieci i młodzieży leczone były 1054 osoby, u 224 stwierdzono schorzenie po raz pierwszy. Wskaźnik dla województwa wynosił 466,2/ 10 tys. ludności w wieku 19 lat i więcej. Najwyższy wskaźnik odnotowano w powiecie wąbrzeskim – 805,0, najniższy w powiecie włocławskim i m. Włocławku -369,6.