Zdrowie

Grafika - Światowy Dzień Radiologii

Światowy Dzień Radiologii

8 listopada 1895 roku Wilhelm Roentgen w Instytucie Fizyki Uniwersytetu w Wuerzburgu prowadził badania nad promieniowaniem katodowym. Zupełnie przypadkiem dokonał historycznego odkrycia – promieni X, dzięki którym można zajrzeć do wnętrza organizmu ludzkiego bez konieczności uszkadzania tkanek. Kilka miesięcy później – 18 stycznia 1896 roku, wykonano pierwsze zdjęcia roentgenowskie, które zobrazowały u pacjenta złamanie kości przedramienia. Zatem, od ponad 126 lat obrazowanie medyczne pomaga lekarzom w stawianiu diagnozy, umożliwia m.in. wykrycie i ocenę złamań kości, zapalenia płuc, czy choroby nowotworowej.

 

Obchodzony od dekady Międzynarodowy Dzień Radiologii przyczynia się do wzrostu świadomości na temat roli, jaką odgrywają radiolodzy i technicy radiologiczni w opiece zdrowotnej nad pacjentami. Priorytetem radiologii jest diagnozowanie pacjenta przy jak najniższej dawce promieniowania. W obchody co roku włącza się około 200 stowarzyszeń i towarzystw radiologicznych z kilkudziesięciu państw. Europejskie Towarzystwo Radiologiczne co roku organizuje kongres radiologiczny. Przyszłoroczne hasło kongresu radiologicznego, który odbędzie się w marcu, to: „The cycle of life” (patrz: plakat).

 

Plakat - Kongres radiologiczny 2023 - „The cycle of life”