Zdrowie

Grafika - 22 października – Międzynarodowy Dzień Świadomości Jąkania

22 października – Międzynarodowy Dzień Świadomości Jąkania

22 października przypada  Międzynarodowy Dzień Świadomości Jąkania (znany także jako Światowy Dzień Osób Jąkających). Święto zostało ustanowione w lipcu 1998 roku podczas
V Światowego Kongresu Osób Jąkających się w Johannesburgu, aby zwrócić uwagę społeczeństwa na problem, jakim jest jąkanie oraz na propagowanie wiedzy  dotyczącej jąkania. Symbolem Międzynarodowego Dnia Świadomości Jąkania jest turkusowo-zielona wstążka.

 

Jąkanie to zaburzenie płynności mowy, które może mieć różnorodny charakter. W mowie osoby jąkającej obserwowane są potknięcia, przeciągnięcia dźwięków, powtórzenia głosek, sylab i wyrazów, a czasem także nagłe ruchy, tzw. tiki. Na pojawienie się jąkania mogą mieć wpływ różne czynniki: emocjonalne, środowiskowe, czynniki neurofizjologiczne, w tym genetyczne, a także te związane z rozwojem mowy i języka. Jąkanie pojawia się najczęściej około 4-8 roku życia, ale może pojawić się także u osoby dorosłej. Szacuje się, że ponad 70 milionów ludzi na całym świecie jąka się, zacina lub ma różne problemy z komunikacją wynikające z blokady mowy.

 

Jąkanie jest poważnym problemem, które często prowadzi do wielu negatywnych konsekwencji. Może przyczyniać się do niskiej samooceny, braku wiary we własne siły, strachu przed interakcjami społecznymi, a nawet depresji. Dlatego zawsze warto podjąć terapie, które pomogą upłynnić mowę. Wczesne i odpowiednio dobrane oddziaływania psychologiczne
i logopedyczne pozwalają zminimalizować problem jąkania, co może znacząco poprawić jakość życia osoby z jąkaniem.

 

 Więcej informacji na temat jąkania można uzyskać na stronie internetowej: www.logolab.edu.pl. Strona została zaprojektowana tak, by mogła służyć pomocą wszystkim zainteresowanym: osobom z jąkaniem, ich rodzinom, nauczycielom, logopedom i innym specjalistom.