Zdrowie

Grafika - Ogólnopolski Dzień Ratownika Medycznego

Ratownicy medyczni świętują!

Z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych, po raz pierwszy obchodzimy Ogólnopolski Dzień Ratownika Medycznego. Profesja ta, podobnie jak wszystkie zawody w służbie zdrowia zasługuje na społeczne uznanie. Praca ratownika medycznego polega bowiem na udzielaniu fachowej pomocy w przypadku nagłego zagrożenia zdrowia lub życia ludzi.

 

Data wybrana na obchody jest związana z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym, którą powołano 8 września 2006 roku. Dzisiejsze święto jest zatem okazją do tego, aby przyjrzeć się wyzwaniom, z jakimi wiąże się zawód ratownika medycznego. Osoba wykonująca ten zawód musi nie tylko posiadać odpowiednie predyspozycje oraz cechy charakteru, ale i kierunkowe wykształcenie. Codziennością w pracy ratownika medycznego jest konieczność podejmowania szybkich i trafnych decyzji, co wymaga posiadania umiejętności i wiedzy z różnych dziedzin medycyny.

 

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie, ratownik medyczny posiada uprawnienia do:

  • udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym medycznych czynności ratunkowych,
  • podejmowania działań mających na celu ograniczenie liczby osób poszkodowanych w różnych zdarzeniach,
  • udzielania wsparcia psychologicznego osobom w stanie zagrożenia zdrowia lub życia,
  • transportu osób w stanie zagrożenia zdrowia lub życia.

 

Wbrew pozorom to, co robi ratownik medyczny, nie ogranicza się jedynie do pracy „w karetce” lub na oddziale ratunkowym – choć jest to niewątpliwie najpopularniejsza ścieżka kariery wśród absolwentów tego kierunku.

 

Ratownicy medyczni mogą też wykonywać czynności w ramach ratownictwa górskiego, narciarskiego, wodnego, górniczego, działań antyterrorystycznych lub Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Znajdują zatrudnienie także w jednostkach ochrony przeciwpożarowej i innych placówkach, w których potrzebne są posiadane przez nich kwalifikacje. Możliwości zawodowe obejmują także m.in. nauczanie i doskonalenie zawodowe ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych, organizowanie zajęć z zakresu pierwszej pomocy.

 

Ratownictwo medyczne jest zawodem bardzo wymagającym. Wykonujące go osoby często narażone są na stres, związany m.in. z obcowaniem z ludzkimi tragediami, a także przebywaniem w sytuacjach niebezpiecznych. Ponadto, istotnym aspektem wykonywania zawodu ratownika, podobnie jak w przypadku wielu innych zawodów medycznych oraz służb ratunkowych, jest specyficzna organizacja pracy. Praca ratownika nieodłącznie wiąże się z nieregularnym trybem życia – nie tylko ze względu na pracę zmianową, ale i nieprzewidywalność. Nawet w okresach względnego spokoju, trzeba być przygotowanym na moment dużego napięcia.

 

Osoby, które wybrały zawód ratownika medycznego pełnią ważną społecznie misję, co z pewnością wiąże się z ogromną satysfakcją wynikającą z możliwości niesienia pomocy, w tym ratowania ludzkiego życia. Co więcej, działania ratowników mają niebagatelny wpływ na to, jak będzie przebiegać późniejsze leczenie pacjenta oraz na jego powrót do zdrowia. Dlatego co roku 8 września będziemy świętować wraz z ratownikami medycznymi i przypominać jak ważny jest to zawód. Wszystkim ratownikom życzymy dużo zdrowia i zadowolenia z pracy.