Projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich

Projekt „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”

Mapa szpitali wspartych w ramach walki z COVID-19 w województwie kujawsko-pomorskim

Mapa szpitali wspartych w ramach walki z COVID-19 w województwie kujawsko-pomorskim

O projekcie

Projekt pod nazwą „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” został przygotowany przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z pojawieniem się epidemii choroby COVID-19, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, a co za tym idzie naglącą koniecznością realizacji działań w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w obliczu epidemii oraz doposażenia w zakresie sprzętu wspomagającego diagnostykę oraz rehabilitację  pacjentów z powikłaniami post-covidowymi.

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie między samorządem województwa kujawsko-pomorskiego (lider projektu), a podmiotami leczniczymi z terenu całego województwa (partnerzy projektu): szpitalami powiatowymi, gminnymi i miejskimi, szpitalami klinicznymi oraz zakładami opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa.

 

Odbiorcami projektu są podmioty lecznicze, świadczące opiekę w ramach NFZ na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Projekt obejmuje zakup wyposażenia, w szczególności niezbędnej aparatury medycznej i diagnostycznej, urządzeń i sprzętu medycznego wraz z przeprowadzeniem niezbędnych prac remontowo-budowlanych. Wsparcie obejmuje także zakup stacji radiologicznych dla lekarzy radiologów, umożliwiających zdalne opisywanie badań. Ponadto szpitale zostaną doposażone w system IT umożliwiający zdalną komunikację ze szpitalem tych pracowników spośród personelu medycznego przebywającego w izolatorium.

W ramach projektu przewidziano 3 moduły:

Moduł I: 

Zakup sprzętu i wyposażenia oraz prace remontowo-budowlane.

 

Moduł II:

Zakup 33 opisowych stacji radiologicznych wraz z licencjami, umożliwiających pracę zdalną lekarzom radiologom.

Zakup 2 licencji HIS-Medyczny System Informatyczny z funkcjonalnością elektronicznego obiegu dokumentów, oraz elektronicznego grafikowania i rozliczania czasu pracy.

 

Moduł III:

Zainstalowanie systemu „command & control” do zdalnej komunikacji z pacjentami i personelem w szpitalu lub na kwarantannie – 3 licencje.

 

Wymienione wyżej zadania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego poprzez podniesienie jakości świadczonych usług medycznych w sytuacji pandemii. Wszystkie działania i wydatki w projekcie zostały zaopiniowane  przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego oraz Wojewódzkiego Konsultanta w Dziedzinie Chorób Zakaźnych.

 

Okresu realizacji projektu:  luty 2020 – grudzień 2023

 

Koszty kwalifikowalne projektu wynoszą 82 846 743,71 zł brutto. Oczekiwany poziom dofinansowania ze środków EFRR 74 562 069,34 zł (90%).

 

Partnerzy projektu:

 1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
 2. Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im dr. Emila Warmińskiego – SPZOZ w Bydgoszczy
 3. Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
 4. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
 5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie
 6. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie
 7. Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.
 8. Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Chełmży
 9. Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu
 10. Szpital Lipno Sp. z o.o.
 11. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
 12. Szpital Tucholski Sp. z o.o.
 13. Novum-Med Sp. z o.o. w Więcborku
 14. Szpital Uniwersytecki nr 2 im J. Biziela w Bydgoszczy
 15. Szpital Uniwersytecki nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy
 16. Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr W. Biegańskiego w Grudziądzu
 17. Nowy Szpital Sp. z o.o. w Świeciu
 18. Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Sp. z o.o.
 19. Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
 20. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
 21. Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
 22. Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy
 23. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
 24. Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
 25. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu
 26. Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu
 27. Pałuckie Centrum Zdrowia w Żninie
 28. Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o.

Galeria: przykładowy sprzęt zakupiony w ramach projektu

Aparat do biodekontaminacji pomieszczeń, Specjalistyczny Szpital Miejski im. M.Kopernika w Toruniu, autor zdj. Szpital M. ToruńAparat do ciągłego leczenia nerkozastępczego, Specjalistyczny Szpital Miejski im. M.Kopernika w Toruniu, autor zdj. Szpital M. ToruńAparat do pomiaru parametrów krytycznych, Specjalistyczny Szpital Miejski im. M.Kopernika w Toruniu, autor zdj. Szpital M. ToruńAparat USG, Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Chełmży, autor zdj. Marek KuczmaRespirator, Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Chełmży, autor zdj. Marek KuczmaPompy infuzyjne Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr E.Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy, autor zdj. Paweł ŁukomskiPompy infuzyjne, Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr E.Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy, autor zdj. Paweł ŁukomskiAmbulans, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, autor zdj. WSPR BydgoszczZamgławiacz, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, autor zdj. WSPR BydgoszczAmbulans, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, autor zdj. WSPR BydgoszczUrządzenie do uciskania klatki piersiowej, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, autor zdj. WSPR BydgoszczPrzenośne kardiomonitory funkcji życiowych, Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego w Bydgoszczy, autor zdj. Łukasz LipińskiSprzęt do dezynfekcji powierzchni, Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego w Bydgoszczy, autor zdj. Łukasz LipińskiUrządzenie do końcowej dekontaminacji pomieszczeń Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego w Bydgoszczy, autor zdj. Łukasz LipińskiCyfrowy aparat RTG, Regionalny Szpital Specjalistyczny im.dr W.Biegańskiego w Grudziądzu, autor zdj. Anna KuczyńskaDefibrylator z wyposażeniem Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J.Popiełuszki we Włocławku, autor zdj. Mateusz SerekPompy Infuzyjne, Wojewódzki szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J.Popiełuszki we Włocławku, autor zdj. Mateusz SerekWózek Resuscytacyjny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J.Popiełuszki we Włocławku, autor zdj. Mateusz SerekAparat do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J.Popiełuszki we Włocławku, autor zdj. Mateusz SerekAparat USG, w tym USG wielofunkcyjne z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J.Popiełuszki we WłocławkuRespirator stacjonarny, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J.Popiełuszki we Włocławku, autor zdj. Mateusz SerekAparat do kompresji klatki piersiowej, Szpital Lipno Sp. z o.o., autor zdj. Małgorzata PawłowskaAparat RTG, Szpital Lipno Sp. z o.o., autor zdj. Małgorzata PawłowskaLampa bakteriobójcza, Szpital Tucholski Sp. z o.o., autor zdj. Anna NieżórawskaUltrasonograf, Szpital Tucholski Sp. z o.o., autor zdj. Anna NieżórawskaUrządzenie do dekontaminacji pomieszczeń, Szpital Tucholski Sp. z o.o., autor zdj. Anna NieżórawskaAparat do znieczulania, SPZOZ w Rypinie, autor zdj. Monika RębaczRespirator stacjonarny, SPZOZ w Rypinie, autor zdj. Monika RębaczPulsoksymetr przyłóżkowy, SPZOZ w Rypinie, autor zdj. Monika RębaczAparat RTG, Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Sp. z o.o., autor zdj. Szpital AleksandrówTomograf Komputerowy, Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Sp. z o.o., autor zdj. Szpital AleksandrówWózek do transportu pacjentów, Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Sp. z o.o., autor zdj. Szpital AleksandrówDefibrylator, SP ZOZ Radziejów, autor zdj. Mateusz KardaszDefibrylator, ZOZ Chełmno, autor zdj. Zuzanna ChojnackaRespirator transportowy, ZOZ Chełmno, autor zdj. Zuzanna ChojnackaRespirator stacjonarny, ZOZ Chełmno, autor zdj. Zuzanna ChojnackaKaretka, Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, autor zdj. ZOZ BrodnicaZamgławiacz, Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, autor zdj. ZOZ BrodnicaZamgławiacz, Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, autor zdj. ZOZ BrodnicaKaretka, SP ZOZ w Mogilnie, autor zdj. SP ZOZ MogilnoWyremontowany oddział wewnętrzny, SP ZOZ w Mogilnie, autor zdj. SP ZOZ MogilnoRespirator, SP ZOZ w Mogilnie, autor zdj. SP ZOZ MogilnoPulsoksymetr, Novum-Med Sp. z o.o. w Więcborku, autor zdj. Novum-Med WięcborkUrządzenie do końcowej dekontaminacji pomieszczeń, Novum-Med Sp. z o.o. w Więcborku, autor zdj. Novum-Med WięcborkAparat do dekontaminacji pomieszczeń - Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr.J.Biziela w BydgoszczyAparat USG - Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr.J.Biziela w BydgoszczyAparat USG - Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr.J.Biziela w BydgoszczyLaryngofiberoskop - Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr.J.Biziela w BydgoszczyUrządzenie do dekontaminacji pomieszczeń - Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr.J.Biziela w Bydgoszczy