Zdrowie

Logo NFZ

Programy profilaktyczne realizowane w POZ-ach

Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy informuje o programach profilaktycznych realizowanych w poradniach POZ i zaprasza do uczestnictwa wszystkie osoby spełniające określone warunki kwalifikacji.

 

Programy profilaktyczne realizowane w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej:

– Program profilaktyki chorób układu krążenia

– Program profilaktyki chorób odtytoniowych ( w tym POCHP)

– Program profilaktyki gruźlicy

 

Szczegółowe informacje tutaj