Programy - konkursy

Wyniki uzupełniającego konkursu

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 25/1077/20 z dnia 2 lipca 2020 r. rozstrzygnął uzupełniający konkurs ofert na wybór w 2020 roku realizatorów programu polityki  zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych.

 

  • Wykaz ofert wybranych do realizacji wraz z przyznaną kwotą środków publicznych – do pobrania