Programy - konkursy

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Wyniki konkursu ofert nr 2 na wybór w 2020 roku realizatora programu polityki  zdrowotnej pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” w zakresie koordynacji programu

 

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 25/1078/20 z dnia 2 lipca 2020 r. rozstrzygnął konkurs ofert nr 2 na wybór w 2020 roku realizatora programu polityki  zdrowotnej pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” w zakresie koordynacji programu.

 

Koordynatorem programu został Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy. Kwota finansowania zadania z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wynosi 30.000 zł.