Programy - konkursy

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór w 2020 roku realizatora programu polityki  zdrowotnej pn. „Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej” w zakresie przeprowadzania badań przesiewowych (USG aorty brzusznej)

 

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 15/589/20 z dnia 22 kwietnia 2020 r. rozstrzygnął konkurs ofert na wybór w 2020 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej” w zakresie przeprowadzania badań przesiewowych (USG aorty brzusznej).

 

  • Wykaz ofert wybranych do realizacji wraz z przyznaną kwotą środków publicznych – do pobrania

 

Więcej informacji na temat ww. Programu realizowanego w 2020 r. jest na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce „ZDROWIE” – PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ-INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW.