Programy - konkursy

Ogłoszenie konkursu ofert nr 2 na wybór w 2020 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” w zakresie koordynacji programu

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 18/759/20 z dnia 13 maja 2020 r. ogłosił konkurs ofert nr 2 na wybór w 2020 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” w zakresie koordynacji programu

 

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 5 czerwca 2020 r.

 

Do pobrania: