Programy - konkursy

Program Profilaktyki Zakażeń Pneumokokowych

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ PNEUMOKOKOWYCH WŚRÓD OSÓB DOROSŁYCH W OPARCIU O SZCZEPIENIA PRZECIWKO PNEUMOKOKOM W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM (realizacja – 2017 r.)

 

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego rozstrzygnął konkursy ofert na wybór w 2017 roku realizatora programu polityki  zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych (uchwała nr 20/882/17 z dnia 24 maja 2017 r., uchwała nr 33/1509/17 z dnia 23 sierpnia 2017 r.) oraz w zakresie koordynacji programu (uchwała nr 18/805/17 z dnia 10 maja 2017 r.).

 

 

Koordynator
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy,
ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz – dr n. med. Krzysztof Gierlotka
tel. 602-224-446

e-mail: krzysztof.gierlotka@gmail.com

 

 

Cel programu

zmniejszenie liczby infekcji (zapadalności na zakażenia pneumokokowe) i powikłań po zakażeniu pneumokokowym wśród osób po 65 r.ż.

 

 

Przedmiot programu

szczepienie osób dorosłych po 65 r.ż. przeciwko pneumokokom z użyciem szczepionki koniugowanej 13-walentnej.

 

 

Realizatorzy programu – tutaj

 

 

Adresaci programu

osoby w wieku powyżej 65 r.ż. zamieszkałe na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które nie były szczepione szczepionką przeciwko pneumokokom i znajdują się w grupie ryzyka – osoby leczone z powodu przewlekłego nieżytu oskrzeli i dychawicy oskrzelowej.

 

Nabór osób do szczepień przeprowadzają wybrani w drodze konkursu ofert realizatorzy Programu we współpracy z gminami. Łączna liczba osób objęta programem – 744.

 

 

Partnerzy programu

Program realizowany jest w partnerstwie z samorządami terytorialnymi. Zadaniem samorządów terytorialnych przystępujących do realizacji Programu jest prowadzenie kampanii medialnej, współpraca z realizatorami programu oraz pokrycie kosztów wykonania szczepień dla dorosłych, będących mieszkańcami gminy w 50%.

W 2017 r. do Programu przystąpiło 14 samorządów terytorialnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.   

 

Kwota dofinansowania Programu ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wynosi 127.815,00 zł.