Programy - konkursy

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ PNEUMOKOKOWYCH

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ PNEUMOKOKOWYCH WŚRÓD DZIECI W OPARCIU O SZCZEPIENIA PRZECIWKO PNEUMOKOKOM W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM (realizacja – 2017 r.)

 

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego rozstrzygnął konkursy ofert na wybór w 2017 roku realizatorów programu polityki  zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych (uchwała nr 16/710/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r., uchwała nr 33/1510/17 z dnia 23 sierpnia 2017 r.) oraz w zakresie koordynacji programu (uchwała nr 18/806/17 z dnia 10 maja 2017 r.).

 

Koordynator
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy,
ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz – dr n. med. Krzysztof Gierlotka
tel. 602-224-446

e-mail: krzysztof.gierlotka@gmail.com

Cele programu

  • zmniejszenie częstości występowania IChP u dzieci,
  • redukcja hospitalizacji spowodowanych potwierdzonym radiologicznie zapaleniem płuc u dzieci w wieku 2-4  r.ż.,
  • redukcja częstości wizyt ambulatoryjnych oraz zalecanych antybiotykoterapii spowodowanych ostrym zapaleniem ucha środkowego.

 

Przedmiot programu

  • szczepienie dzieci w wieku od 24 do 36 miesiąca życia przeciwko pneumokokom z użyciem szczepionki koniugowanej 13-walentnej

 

Realizatorzy programu – tutaj

 

Adresaci programu

Dzieci w wieku od 24 do 36 miesiąca życia, które wcześniej nie były szczepione szczepionką przeciwko pneumokokom, będące mieszkańcami gmin, które wyraziły wolę realizacji programu.

Nabór dzieci z gmin, które przystąpiły do Programu przeprowadzają wybrani w drodze konkursu ofert realizatorzy we współpracy z gminami.

Łączna liczba dzieci objęta programem –3 202.

Partnerzy programu

Program realizowany jest w partnerstwie z samorządami terytorialnymi. Zadaniem samorządów terytorialnych przystępujących do realizacji Programu jest prowadzenie kampanii medialnej, współpraca z realizatorami programu oraz pokrycie kosztów wykonania szczepień dla dzieci, będących mieszkańcami gminy w 50%. W 2017 r. do Programu przystąpiło 41 samorządów terytorialnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Kwota dofinansowania Programu ze środków Samorządu Województwa wynosi 482.195,00 zł.