Programy - informacje

Program wykrywania zakażeń WZW B i C w województwie kujawsko-pomorskim

Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim (realizacja – 2020 r.)

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego rozstrzygnął konkursy ofert na wybór w 2020 roku realizatorów programu polityki  zdrowotnej pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-pomorskim” w zakresie przeprowadzania badań diagnostycznych krwi (uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 14/578/20 z dnia 15 kwietnia 2020 r.) oraz w zakresie koordynacji programu (uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 25/1078/20 z dnia 2 lipca 2020 r.)

 

Koordynator

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy, ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz – dr n. med. Krzysztof Gierlotka tel. 602-224-446
e-mail: wzw@wsoz.pl

 

Więcej informacji na stronie  www.program.wsoz.pl/

 

Cele programu

  • zwiększenie wykrywalności bezobjawowych zakażeń WZW B i C
  • zwiększenie świadomości zdrowotnej w zakresie zapobiegania zakażeniom WZW B i C

 

Przedmiot programu

  • badanie diagnostyczne krwi w kierunku HBsAg,
  • badanie diagnostyczne krwi na obecność przeciwciał anty-HCV
  • szkolenia dla pacjentów dotyczące zakażeń WZW B i C

 

Adresaci programu

Mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, u których wcześniej nie stwierdzono WZW, zameldowani na terenie jst, które zadeklarowały udział w Programie.

Łączna liczba mieszkańców planowana do objęcia programem – 2 634.

 

Partnerzy programu

Program realizowany jest w partnerstwie z 27 samorządami terytorialnymi.

 

Realizatorzy programu – do pobrania

 

Zadaniem samorządów terytorialnych przystępujących do realizacji Programu jest prowadzenie kampanii medialnej i naboru uczestników Programu, zapewnienie sal do zajęć edukacyjnych oraz pokrycie kosztów przeprowadzenia badań diagnostycznych dla mieszkańców powiatu/gminy w 50%.

 

Kwota dofinansowania Programu ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wynosi 85.954,00 zł.