Programy - informacje

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim (realizacja – 2020 r.)

Koordynator Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy

Koordynator

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy, ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz – dr n. med. Krzysztof Gierlotka tel. 602-224-446,
e-mail: krzysztof.gierlotka@gmail.com

 

Więcej informacji na stronie www.program.wsoz.pl/

 

Cel programu

 

zmniejszenie liczby infekcji (zapadalności na zakażenia pneumokokowe) i powikłań po zakażeniu pneumokokowym wśród osób po 65 r.ż.

 

Przedmiot programu

 

szczepienie osób dorosłych po 65 r.ż. przeciwko pneumokokom z użyciem szczepionki skoniugowanej 13-walentnej.

 

Adresaci programu

 

osoby w wieku powyżej 65 r.ż., które nie były szczepione szczepionką przeciwko pneumokokom i znajdują się w grupie ryzyka – osoby leczone z powodu przewlekłego nieżytu oskrzeli i dychawicy oskrzelowej, zamieszkałe na terenie jst, które wyraziły wolę jego realizacji.

 

Nabór osób do szczepień przeprowadzają wybrani w drodze konkursu ofert realizatorzy Programu we współpracy z gminami. Łączna liczba osób planowana do objęcia programem – 1 705.

 

Partnerzy programu

 

Program w 2020 r. realizowany jest w partnerstwie z 27 samorządami terytorialnymi.

 

Zadaniem samorządów terytorialnych przystępujących do realizacji Programu jest prowadzenie kampanii medialnej, współpraca z realizatorami programu oraz pokrycie kosztów wykonania szczepień dla dorosłych, będących mieszkańcami gminy w 50%.

 

Realizatorzy programu do pobrania

 

Kwota dofinansowania Programu ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wynosi do tej pory 274.770,00 zł.