Zdrowie

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2022 r. w zakresie promocji i ochrony zdrowia

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 50/2095/21 z dnia 22 grudnia 2021 r. ogłosił otwarte konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2022 r. w zakresie promocji i ochrony zdrowia:

 

  1. Konkurs nr 10/2022 pn. „ Ochrona i promocja zdrowia”;
  2. Konkurs nr 16/2022 pn. „Ochrona zdrowia psychicznego”.

 

Oferty na realizację zadania publicznego należy składać za pomocą generatora ofert „Witkac.pl” znajdującego się na stronie internetowej ngo.kujawsko-pomorskie.pl (zakładka Generator ofert-WITKAC).

 

Warunkiem przystąpienia do konkursów jest złożenie drogą elektroniczną za pomocą Generatora ofert Witkac.pl: „oferty” na realizację zadania w terminie do 24 stycznia 2022 r. do godz. 23:59:59

 

Na realizację zadań w zakresie promocji i ochrony zdrowia planuje się przeznaczyć w 2022 r. kwotę do wysokości 200.000,00 zł, w tym:

  1. a) na realizację konkursu nr 10/2022 kwotę do wysokości 120.000,00 zł,
  2. b) na realizację konkursu nr 16/2022 kwotę do wysokości 80.000,00 zł.

 

Szczegółowe informacje na temat powyższych konkursów można uzyskać pod nr telefonu

56 652-18-22.

 

Do pobrania: