Zdrowie

Na zdrowie taktyka to profilaktyka!

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podejmuje szereg działań dla poprawy zdrowia i jakości życia mieszkańców naszego regionu.

„Zdrowie to skarb największy. Z niego płynie radość życia, energia, wiara w siebie, pogoda i zadowolenie. Ono jest bronią dającą nam możliwość owocnej pracy i służby dla najbliższych, dla społeczeństwa i dla ludzkości”

 Marcin Kacprzak (1888–1968), polski lekarz, filozof i higienista

 

Lato to doskonały okres aby pomyśleć o zdrowiu. Nasze zdrowie determinowane jest przez działanie wielu czynników.

 

Już na początku lat 70. minister zdrowa Kanady M. Lalonde zaproponował schemat „pól zdrowia”, w którym wyróżnił 4 podstawowe grupy czynników, wpływających na zdrowie:

  • styl życia (ok. 53% „udziału”)
  • środowisko fizyczne i społeczne (ok. 21%)
  • czynniki genetyczne (ok. 16%)
  • opieka zdrowotna (ok. 10%).

Schemat „pól zdrowia” w postaci wykresu kołowego z podanymi procentowo danymi

Jak wynika z grafiki, pomimo znacznego postępu medycyny, opieka zdrowotna może rozwiązać jedynie ok. 10% problemów zdrowotnych, zaś czynniki genetyczne wpływają na zdrowie jednostki w 16%, a środowisko fizyczne i społeczne w 21%. W największym stopniu (53%) decydującym czynnikiem wpływającym na zdrowie i chorobę jest styl życia.

 

W dużym uproszczeniu zachowania zdrowotne rozpatrywać można jako:

  • prozdrowotne, czyli sprzyjające zdrowemu stylowi życia (aktywność fizyczna, racjonalne żywienie, utrzymywanie czystości ciała i otoczenia, utrzymywanie dobrych relacji z innymi, radzenie sobie ze stresem),
  • antyzdrowotne, czyli szkodliwe dla zdrowia (palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu, leków i innych środków uzależniających, nieumiejętność radzenia sobie ze stresem).

 

Zatem należy podkreślić, że nasze zdrowie w największym stopniu zależy od nas samych i naszych codziennych nawyków prozdrowotnych.

 

Oto propozycja wyzwań dla każdego na rzecz zdrowia cennego.

 

Realizacja wszelkich działań na rzecz zdrowia publicznego, wymaga współdziałania i inicjatyw międzysektorowych, a także zaangażowania społeczności lokalnych.

 

Jednym z elementów zdrowia publicznego jest promocja zdrowia, czyli działania umożliwiające poszczególnym osobom i społeczności zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę, promowanie zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu.

 

Profilaktyka zdrowotna to z kolei działania mające na celu zapobieganie chorobom poprzez ich wczesne wykrycie i leczenie.

 

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podejmuje szereg działań dla poprawy zdrowia i jakości życia mieszkańców naszego regionu.

Przedstawiamy Państwu sprawozdanie z realizacji zadań i inicjatyw podjętych, na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia w roku 2022.  

 

Materiał został opracowany przez:

Biuro Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Wydziale Zdrowia

Departament Spraw Społecznych i Zdrowia

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego