Zdrowie

Program Kordian - logotyp

KORDIAN – profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca – zapraszamy pacjentów i POZ-y

Uniwersyteckiego Centrum Kliniczne w Gdańsku zaprasza mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego do skorzystania ze świadczeń medycznych oferowanych w ramach programu „Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców makroregionu północnego”.

 

Projekt skierowany jest do pacjentów powyżej 18 roku życia aktywnych zawodowo lub bezrobotnych gotowych do podjęcia pracy, nieleczących się w ciągu ostatnich 5 lat na chorobę układu sercowo-naczyniowego, jak również niekorzystających z obecnie realizowanego przez NFZ Programu ChUK.

 

Programem nie mogą być także objęte osoby z już zdiagnozowaną i leczoną chorobą o podłożu kardiologicznym, zwłaszcza z nadciśnieniem tętniczym i wcześniej stwierdzonym  podwyższonym LDL.

 

 W ramach programu jego uczestnicy mają zagwarantowane następujące świadczenia:

  • wywiad lekarski,
  • badania fizykalne,
  • badania laboratoryjne (profil lipidowy, glukoza, kreatynina),
  • badanie EKG.

 

Pacjenci z wysokim ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych zostaną zakwalifikowani do etapu prozdrowotnego, w ramach którego otrzymają 24 porady zdrowotne w formie:

  • aktywności fizycznej,
  • porady dietetycznej,
  • innej aktywności prozdrowotnej.

 

Pacjenci z podejrzeniem hipercholesterolemii rodzinnej będą kierowani do Krajowego Centrum Hipercholesterolemii Rodzinnej, działającego przy I Klinice Kardiologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

 

Wszystkie działania realizowane w ramach Programu KORDIAN są bezpłatne.

 

Listę placówek z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, które mają podpisaną umowę na realizację ww. Programu znajdą Państwo pod adresem: https://kordian.uck.pl/dla-pacjenta/wykaz-placowek/

 

Do realizacji Programu Kordian zapraszamy także kolejne POZ-y z województwa kujawsko-pomorskiego. Oferty współpracy można składać do 14 września 2021 r. do godz. 12.00  Więcej informacji pod adresem: https://kordian.uck.pl/jednostka-poz/nabor-placowek/