Zdrowie

Grafika ozdobna

Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi

Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór złośliwy u kobiet na świecie. W Polsce raka piersi rozpoznaje się u 19 tys. osób rocznie, zatem codziennie 50 Polek dowiaduje się o diagnozie. Niestety, pomimo licznych kampanii, zgłaszalność na badania skriningowe jest relatywnie niska. Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi (15 października) jest kolejna okazją, aby zadać sobie bardzo ważne pytania: „Kiedy robiłam samokontrolę piersi? Kiedy wykonywałam USG piersi bądź mammografię?

 

Kilka minut przeznaczone na badanie profilaktyczne to kolejne lata życia w zdrowiu.

 

Jak prawidłowo wykonać samobadanie piersi | Pacjent

 

Samodzielne badanie palpitacyjne piersi to najprostsza droga do wykrycia zmian. W przypadku wyczuwalnych guzków, należy udać się do doświadczonego specjalisty, najlepiej w ośrodku, w którym istnieje tzw. Brest Unit, który gwarantuje kompleksową opiekę na każdym etapie choroby.

 

W porównaniu z innymi nowotworami odsetek wyleczeń pacjentek z rakiem piersi jest bardzo wysoki, 5 letnie przeżycia w krajach o najwyższych standardach leczenia onkologicznego sięgają 90%.

 

Całkowite wyleczenie raka piersi zależne jest od m.in. podtypu biologicznego, którego określenie jest kluczowe dla całego procesu terapeutycznego. Z tego względu określenie „rak piersi” oznacza schorzenie o różnym przebiegu, rokowaniu i odpowiedzi na leczenie.

 

W ostatnich latach rak piersi diagnozowany jest u coraz młodszych pań. Dlatego istotne jest, aby młode kobiety poważnie podeszły do problemu i profilaktyki. Wykonując badanie krwi w poradni genetycznej można sprawdzić, czy przejawiamy predyspozycje do zachorowania na raka piersi (mutacje w genie BRCA1 lub BRCA2). USG piersi zaleca się wykonywać od 20 do 30 roku życia, co dwa lata, a po 30 roku życia – co roku.

 

Dla Pań w wieku 50-69 lat, NFZ realizuje program profilaktyki raka piersi. Dzięki czemu, można bezpłatnie i bez skierowania wykonać mammografię. Mammografia jest to badanie, które pomaga w rozpoznaniu raka piersi we wczesnym stadium. Pozwala na wykrycie zmian, których nie można zaobserwować podczas samokontroli piersi. Program jest skierowany do kobiet, które nie korzystały z badania piersi w ciągu ostatnich 24 miesięcy, albo są w grupie ryzyka (rak piersi w rodzinie u matki, siostry lub córki/ mutacje w obrębie genów BRCA1 lub BRCA2) oraz tych, które otrzymały pisemne wskazanie do ponownego wykonania mammografii po upływie 12 miesięcy.

 

Badanie można wykonać w MAMMOBUSIE, który w październiku zawita do miast i miasteczek naszego województwa, jak również udając się do konkretnej placówki medycznej.

Harmonogram postoju mammobusów dostępny jest tutaj

 

Placówki realizujące Program można znaleźć poprzez wyszukiwarkę NFZ

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Programie wszystkie Panie spełniające kryterium kwalifikacji.

 

Pozostałe osoby prosimy o rozpowszechnianie informacji i motywowanie kobiet do badania.