Zdrowie

13 październik, Dzień Ratownictwa Medycznego

Dzień Ratownictwa Medycznego

Codzienna praca ratownika medycznego opiera się na walce z czasem o ludzkie życie. Z tego względu jest to niezwykle odpowiedzialna profesja. Ratownicy medyczni podobnie jak lekarze, samodzielnie oceniają stan zdrowia pacjenta w celu podjęcia odpowiednich czynności ratunkowych. Do ich zadań należy między innymi prowadzenie podstawowej oraz zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej, defibrylacja automatyczna lub ręczna na podstawie EKG, a nawet odebranie porodu nagłego poza szpitalem. W trosce o życie i zdrowie poszkodowanych w wypadkach muszą wykazać się wszechstronną wiedzą medyczną.

 

Od 2009 roku Minister Zdrowia w Dniu Ratownictwa Medycznego wręcza nagrody im. bł. Gerarda, w podziękowaniu za zasługi w rozwój systemu ratownictwa medycznego w Polsce oraz pomoc w ratowaniu ludzkiego życia.

 

Samorząd województwa wspiera pracę ratowników medycznych poprzez Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Dzięki realizacji dwóch projektów dofinansowanych ze środków unijnych, do szpitali i służb medycznych trafił nowoczesny sprzęt i aparatura medyczna.

 

Z uwagi na możliwość szybkiego transportu poszkodowanego do szpitala, bardzo ważnym elementem systemu jest Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. W  skład zespołu HEMS wchodzi zawodowy pilot, ratownik medyczny oraz lekarz.

 

W Polsce mamy ponad 16 tys. ratowników medycznych. W 2020 r. zespoły ratownictwa medycznego odpowiedziały na blisko 3 mln. wezwań, z czego ponad 800 tys. były to wezwania w kodzie 1, pozostałe natomiast w kodzie 2. Dla porównania, liczba wszystkich wezwań w województwie kujawsko-pomorskim to ponad 174 tys., z czego w kodzie 1 – 57 tys., a w kodzie 2 – ponad 117 tys.

 

ZRM w naszym regionie, najczęściej był wzywany z następujących powodów: duszności (ponad 20 tys.), złego samopoczucia (blisko 20 tys.), urazów i obrażeń (ok. 17 tys.), zasłabnięć (blisko 15 tys.),  bólu w klatce piersiowej (ok.14 tys.), problemów kardiologicznych (ok.14 tys.), bólu brzucha (ok.11 tys.), zaburzeń psychicznych (ok.10 tys.), krwotoków i krwawień (ok.6 tys.), drgawek (ok. 6 tys.), paraliżu i bełkotliwej mowy (ponad 5 tys.), wypadków komunikacyjnych (ponad 5 tys.), cukrzycy (ok.2,5 tys.), nagłego zatrzymania krążenia (ok.2,5 tys.), bólu głowy (ok. 2,5 tys), bólu kręgosłupa (ok. 1,5 tys.), ciąży/porodu/poronienia (ok.1,5 tys.), bólu kończyn (ponad 1 tys.).

 

Czas dojazdu do pacjenta w 92% zgłoszeń nie przekracza 15 minut, z czego 28% wynosi poniżej 5 minut, a 32% waha się w przedziale 5-8 minut.

W tym ważnym dniu, serdecznie dziękujemy Zespołom Ratownictwa Medycznego za wysiłek i gotowość do działania w celu ratowania ludzkiego życia.

 

Źródło danych: Mapy Potrzeb Zdrowotnych, BASiW Ratownictwo medyczne 2020