Zdrowie

Grafika - EUROPEJSKI DZIEŃ DONACJI I TRANSPLANTACJI - www.EODD2022.eu

EUROPEJSKI DZIEŃ DONACJI I TRANSPLANTACJI (EODD) 8 października 2022

Europejski Dzień Donacji i Transplantacji jest organizowany przez Radę Europy corocznie od 1996 r. w różnych krajach Europy dokładnie 8 października. Uroczystości i wydarzenia Dnia Donacji i Transplantacji promują i wzmacniają poparcie dla świadomego i altruistycznego dawstwa narządów i tkanek do przeszczepienia, wiedzę na temat medycyny transplantacyjnej oraz solidarność z chorymi oczekującymi na przeszczep.

 

Transplantacja to dla wielu pacjentów szansa na przedłużenie życia. W Polsce obowiązuje zasada domniemanej zgody. Oznacza to, że wszyscy jesteśmy potencjalnymi dawcami narządów po śmierci.

 

Transplantacja (inaczej donacja, przeszczep) to operacja polegająca na pobraniu narządu, tkanki lub komórek od dawcy i wszczepieniu go do organizmu biorcy. Przeszczep jest metodą ratowania życia osób ciężko chorych, które potrzebują zdrowego narządu.

 

Dawcą może być osoba żywa (np. dawca nerki, szpiku kostnego) lub zmarła (narządy, tkanki).

Jeden dawca może uratować nawet kilka osób, przekazując: serce, płuca, wątrobę, nerki, trzustkę, jelito cienkie.

 

Aby zostać dawcą narządów, nie trzeba nigdzie zgłaszać, że chcesz po śmierci przekazać swoje narządy osobom oczekującym na przeszczep. W przypadku osoby małoletniej zgodę na oddanie narządów muszą wyrazić rodzice bądź opiekunowie prawni.

 

Mimo że nie ma potrzeby deklarowania swojej zgody na transplantację po śmierci, to i tak wiele osób zgłasza taką chęć rejestrując się w bazach dawców różnych organizacji pozarządowych, czy też nosząc zgodę w formie bransoletki bądź karty dawcy.

 

Można również zgłosić brak zgody na przeszczepianie własnych narządów do Centralnego Rejestru Sprzeciwów bądź przesłać swoje oświadczenie o braku zgody w formie  pisemnej do Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji w Warszawie lub złożyć oświadczenie swojej woli ustnie w obecności świadków, którzy zobowiązani są do pisemnej deklaracji Twojej woli.

 

Wiedzę o transplantacji rozpowszechniają  różne instytucje za pomocą kampanii oraz programów zdrowotnych. Jedną z nich jest Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej, który promuje transplantologię wśród społeczeństwa, edukuje personel medyczny oraz wspiera szpitale, banki tkanek i komórek oraz medyczne laboratoria diagnostyczne oraz wiele stowarzyszeń pacjenckich i organizacji takich jak Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji „Poltransplant”, które inicjuje wydarzenia społeczno-edukacyjne, które poszerzają wiedzę na temat przekazywania narządów wewnętrznych.

 

 

W bieżącym roku Rada Europy zaszczytnie powierzyła organizację uroczystości Europejskiego Dnia Donacji i Transplantacji Polsce, co bez wątpienia przyczyni się do zwiększenia dostępności leczenia przeszczepieniem dla chorych, którzy takiego leczenia potrzebują.

 

Informacje nt. Europejskiego Dnia Donacji i Transplantacji znajdują się na stronie www.EODD2022.eu .