Zdrowie

Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych nr POWR.07.01.00-00-0004/22 - baner

Bezpłatne kursy dla pielęgniarek i położnych

Podnoszenie kwalifikacji przez personel medyczny to podstawa rozwoju zawodowego oraz bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów – mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Departament Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego zachęca do skorzystania z bezpłatnych szkoleń realizowanych przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych.

 

Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych realizowane są w ramach projektu nr POWR.07.01.00-00-0004/22 pn. „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych” Działanie 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, który finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Jego celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 35 000 kobiet i mężczyzn w zawodach pielęgniarek i położnych z całego kraju w okresie do 31 grudnia 2023 roku.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 112 000 000,00 zł

 

W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące kursy:

  1. Kurs specjalistyczny w zakresie opieki nad pacjentem w trakcie choroby COVID-19 oraz po jej przebyciu (np. terapie w trakcie przebiegu COVID-19, rehabilitacja po COVID-19)
  2. Kurs specjalistyczny w zakresie opieki nad pacjentem z chorobami zakaźnymi (szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi)
  3. Kurs specjalistyczny w zakresie opieki nad pacjentem wymagającym wysokoprzepływowej terapii tlenem
  4. Kurs specjalistyczny w zakresie wsparcia psychologicznego dla pacjenta i ich rodzin
  5. Kurs specjalistyczny w zakresie pielęgniarstwa pulmonologicznego
  6. Kurs specjalistyczny w zakresie monitorowania dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu (z poszerzonym modułem wykonanie i interpretacja USG)
  7. Moduł opieki nad pacjentem z chorobą COVID-19 do kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego
  8. Moduł opieki nad pacjentem z chorobą COVID-19 do kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa neurologicznego
  9. Moduł opieki nad pacjentem z chorobą COVID-19 do kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego
  10. Kurs specjalistyczny w zakresie edukacji w chorobach układu krążenia.

 

Szczegółowy harmonogram szkoleń oraz link do rejestracji: nipip.pl/projekt