Wsparcie

Fot. Łukasz Piecyk dla UMWKP

Nie mają domu – ich los w naszych rękach

Bezdomność – najbardziej skrajna i okrutna forma wykluczenia społecznego; stale obecna, choć jako społeczeństwo jesteśmy coraz bardziej zamożni. Samorząd województwa od lat finansuje adresowane do tej grupy programy i projekty w dziedzinie profilaktyki społecznej oraz programy doraźnego wspierania. Marszałek Piotr Całbecki zdecydował o rozpoczęciu przygotowań do powołania rady, która zajmie się stworzeniem regionalnego systemu ograniczania tego zjawiska.
Czytaj dalej