Środowisko

Nasłuchy i stymulacja głosowa fot. Barbara Grzesiak
Nasłuchy i stymulacja głosowa fot. Barbara Grzesiak

ZAKOŃCZONO V. MONITORING SÓW LEŚNYCH W TUCHOLSKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM

W dniach od 3 do 14 kwietnia 2023 r. na terenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego przeprowadzono monitoring sów leśnych. Metodyka monitoringu sów mocno różni się od tech­nik stosowanych w przypadku innych grup ptaków, ze względu na cechującą je aktywność nocną i skryty tryb życia. Podstawową oznaką ich obecności jest głos, wydawany głównie przez terytorialne samce w okresie lęgowym. Tego rodzaju aktywność jest najintensywniejsza w krótkim okresie godowym oraz w sprzyjają­cych warunkach pogodowych. Nawet jeśli przeprowa­dzamy kontrole w czasie i warunkach, zdawałoby się, idealnych, nierzadko trafiają się ciche noce. Dlatego w przypadku wielu gatunków sów zaleca się dodat­kowo stosowanie stymulacji głosowej, która zwiększa wykrywalność. 

 

Pracownicy parku skontrolowali 30 wybranych powierzchni (21 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz 9 na terenie województwa pomorskiego). W trakcie trzech nocnych wyjazdów terenowych, odnotowano  1 stanowisko z włochatką (samiec) oraz 5 stanowisk z puszczykiem (5 samców i 1samica) w tym 1 para.

 

Pierwszą inwentaryzację sów leśnych w Tucholskim Parku Krajobrazowym przeprowadzono w kwietniu 2015 r. W trakcie nocnych nasłuchów na 50 powierzchniach zlokalizowano jedno stanowisko z włochatką (samiec) oraz 16 stanowisk z puszczykiem (14 samców i 9 samic) w tym 7 par.

 

W 2018 r. pracownicy parku skontrolowali 51 stanowisk. W trakcie sześciu nocnych wyjazdów terenowych, zlokalizowano cztery stanowiska z puszczykiem (5 samców i 1 samica) w tym 1 para.

 

W 2019 r. skontrolowano 29 powierzchni. W trakcie trzech nocnych wyjazdów terenowych, zlokalizowano jedno stanowisko z sóweczką (samiec) oraz pięć stanowisk z puszczykiem (3 samce i 3 samice) w tym 1 para.

 

W 2021 r. skontrolowano 26 powierzchni. W trakcie trzech nocnych wyjazdów terenowych, odnotowano 5 stanowisk z puszczykiem (7 samców i 4 samice) w tym 2 pary.

 

Celem działania jest określenie składu gatunkowego i liczebności sów oraz monitoring powierzchni już zinwentaryzowanych na terenie parku. Uzyskano cenne informacje dotyczące stabilności rewirów głównie puszczyków,  które odzywały się często w tych samych miejscach co w latach poprzednich.

 

Tekst Rafał Borzyszkowski

 

Księżycowa sowia noc fot. Rafał BorzyszkowskiNasłuchy i stymulacja głosowa fot. Barbara GrzesiakPuszczyk zwyczajny fot. Rafał BorzyszkowskiStymulacja głosowa fot. Dorota BorzyszkowskaW oczekiwaniu na sowy fot. Rafał BorzyszkowskiWykres Rafał Borzyszkowski