Środowisko

zdjęcie przedstawia grupowe zdjęcie uczniów LO w Krośniewicach wraz z pracownikiem GWPK

Prelekcja pt. „Walory przyrodnicze i hydrologia Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego”

W dniu 31.03. 2023 roku pracownik GWPK Lesław Urbankiewicz przeprowadził w Liceum Ogólnokształcącym w Krośniewicach prelekcję pt. „Walory przyrodnicze i hydrologia Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego”

 

Uczestnikami prelekcji byli uczniowie klas I – IV. Celem prelekcji było zapoznanie uczniów z walorami Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego ze szczególnym uwzględnieniem istniejącego na jego terenie środowiska wodnego i jego znaczenia dla ochrony bioróżnorodności. Prelekcja nawiązywała też do obchodów Światowego Dnia Wody, zwracając uwagę jak istotnym problemem staje się światowy deficyt wody.

Autor: Lesław Urbankiewicz

 

zdjęcie przedstawia pracownika Parku oraz uczniów do których skierowana jest prelekcjazdjęcie przedstawia uczniów wysłuchujących prelekcji pana L. Urbankiewiczazdjęcie przedstawia grupowe zdjęcie uczniów LO w Krośniewicach wraz z pracownikiem GWPK