Środowisko

Ośrodek Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie

Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy (GLPK) realizuje projekt unijny pn. „Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie”. Inwestycja dofinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Beneficjentem projektu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.

 

Budowa Ośrodka dobiegła końca. Obiekt zlokalizowany jest na terenie gminy Górzno, w osadzie leśnej Ruda (ok. 4 km od Górzna). Prace budowlane obejmowały adaptację części budynku gospodarczego, jego częściową rozbiórkę oraz rozbudowę. Projekt uwzględnił również pełne wyposażenie Ośrodka m.in. w sprzęt dydaktyczny pozwalający prowadzić atrakcyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży.

 

Głównym celem realizacji projektu jest lepsze wykorzystanie potencjału edukacyjnego Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego poprzez lepszą dostępność i funkcjonalność Parku, zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej, zwiększenie zakresu i skali promocji walorów przyrodniczych oraz popularyzacji zachowań ekologicznych wśród dzieci i młodzieży odwiedzających Park. Termin zakończenia projektu to 31 maja 2015 r.