Środowisko

OPŁATY ZA SPRZEDAŻ TOREB Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje, że opłatę recyklingową* pobraną w Województwie Kujawsko-Pomorskim przedsiębiorcy wprowadzający torby na zakupy wnoszą na niżej podany rachunek:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

PKO BP S.A. Oddział 2 w Toruniu

76 1020 1462 0000 7102 0345 5334

 

  • W tytule wpłaty prosimy podać NIP firmy, rok lub kwartał i rok, za który uiszczana jest opłata, a także ilość wprowadzanych toreb X stawka 0,20 zł/za sztukę.

 

Na powyższe konto wpłacamy kwotę netto (bez VAT)

 Opłata za 2019 rok

 Pobraną w 2019 r. opłatę recyklingową wnoszona jest do dnia 15 marca 2020 roku

 

Opłata za 2020 rok

 Opłata pobrana w 2020 roku wnoszona jest do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana
( tj. I kw. do 15.04, II kw. do 15.07, III kw. do 15.10, IV kw. do 15.01.2021 roku)

 

Więcej informacji :

https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/oplata-recyklingowa/

*zgodnie z ustawą o gospodarowaniu opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 13 czerwca 2013 r. (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 542 ze zm.)