Środowisko

Uczestnicy zajęć skrzętnie notują sposoby ochrony mokradeł fot. Dorota Borzyszkowska
Uczestnicy zajęć skrzętnie notują sposoby ochrony mokradeł fot. Dorota Borzyszkowska

Ochrona mokradeł w naszych rękach

W związku ze Światowym Dniem Mokradeł obchodzonym co roku 2 lutego na pamiątkę podpisania Konwencji Ramsarskiej, Tucholski Park Krajobrazowy zaprosił szkoły średnie z Tucholi do wzięcia udziału w prelekcjach dotyczących ochrony torfowisk. Nasze zaproszenie spotkało się z szerokim zainteresowaniem. W dniach 22-23 lutego br. prelekcji pt. „Torfowiska – ostoje bioróżnorodności” wysłuchało 180 uczniów wraz z opiekunami. W naszych zajęciach wzięły udział klasy I, III, IV, a także klasa z rozszerzoną geografią z Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Tucholi, klasa III z Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych im. Leona Janty-Połczyńskiego oraz klasa VIII ze Szkoły Podstawowej nr 3.

 

Uczestnicy dowiedzieli się, że na terenach podmokłych żyje około 40% wszystkich gatunków występujących na świecie oraz że w ciągu ostatnich 50 lat zniszczono ponad 30% mokradeł. Zanikają one trzy razy szybciej niż lasy. Przyczyniła się do tego m.in. gospodarka leśna i rolna, która traktowała mokradła, jako nieużytki. Dlatego były one masowo osuszane, aby można było na nich uprawiać rośliny. Tereny podmokłe pilnie potrzebują ochrony i rekultywacji, w związku z tym faktem tegoroczne hasło Światowego Dnia Mokradeł brzmiało: „Już czas na przywrócenie mokradeł”. Każdy z nas może przyczynić się do ochrony tych cennych ekosystemów, a wizualizacja graficzna kampanii ukazuje osobę aktywnie przywracającą mokradła poprzez proces nasadzania roślin. Rozchodzące się fale oznaczają rozprzestrzenianie się idei oraz dalekosiężny wpływ nawet najmniejszych decyzji. Wkładem w zachowanie mokradeł jest także edukacja i uświadamianie dzieci, młodzieży i dorosłych na temat ich roli.

 

Na zajęciach uczniowie poznali proces tworzenia się torfowisk, ich rodzaje, różnorodność organizmów zasiedlających te ekosystemy, rolę, sposoby ochrony, a także zapoznali się z torfowiskami występującymi w najbliższej okolicy. Ochotnicy wykonali doświadczenie pokazujące, że torf ma zdolność wchłaniania o wiele większej ilości wody niż gleba leśna. Pod mikroskopem mogli zobaczyć listek torfowca i zrozumieć przyczynę tego faktu –  mchy z tego rodzaju posiadają dwa typy komórek – wodonośne i chlorofilowe. Komórki wodonośne są duże, puste w środku i mogą stanowić zbiorniki wody, dlatego torfowce i torf działają jak gąbka. Uczestnicy zajęć z zainteresowaniem obejrzeli terrarium z roślinami owadożernymi – rosiczką i muchołówką i poznali ich strategię polowania na owady. Obejrzeli pod binokularem budowę włosków rosiczki z kropelkami słodkiej cieczy na końcach, za pomocą których roślina wabi owady.

 

Tekst. B. Grzesiak

Fotografie: B. Grzesiak, D. Borzyszkowska

 

Bagna są ok fot. Barbara GrzesiakDoświadczenie fot. Dorota BorzyszkowskaJak dużo wody wchłaniają torfowce fot. Barbara GrzesiakKażdy chciał wziąć ochronę torfowisk we własne ręce fot. Barbara GrzesiakKolejka do wiedzy fot. Barbara GrzesiakLiść rosiczki pod binokularem  fot. Dorota BorzyszkowskaMłodzież chłonie wiedzę o torfowiskach  fot. Dorota BorzyszkowskaOchotnicy wykonali doświadczenie fot.Barbara GrzesiakOchrona mokradeł w rękach młodych fot. Dorota BorzyszkowskaPamiętkowe wspólne zdjęcie fot. Barbara GrzesiakPoznajemy rośliny owadożerne - muchołówka fot. Barbara GrzesiakRośliny owadożerne fot. Barbara GrzesiakUczestnicy zajęć fot. Barbara GrzesiakUczestnicy zajęć skrzętnie notują sposoby ochrony mokradeł fot. Dorota BorzyszkowskaUczniowie poznają budowę liści rosiczki fot. Dorota BorzyszkowskaUczymy się o torfowiskach z uśmiechem na ustach for. Barbara GrzesiakWspólnie wykonujemy doświadczenie fot. Dorota Borzyszkowska