Środowisko

Ocena prac w konkursie „MODELOWO POZNAJEMY ŚWIAT GRZYBÓW”

Tucholski Park Krajobrazowy po raz pierwszy zorganizował konkurs, którego przedmiotem było własnoręczne przygotowanie modelu grzyba. Patronat nad konkursem objęło Polskie Towarzystwo Mykologiczne. Jego celem było: zwrócenie uwagi na różnorodność gatunkową świata grzybów, kształtowanie umiejętności dostrzegania cech morfologicznych owocników, rozszerzenie wiedzy na temat mniej znanych przedstawicieli królestwa grzybów, rozwijanie twórczej aktywności plastycznej, ekspresji i kreatywności, kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji o wybranym gatunku grzyba.

W dniu 27 września 2023 r. komisja w składzie:

  1. Magdalena Kulczyk-Skrzeszewska – Katedra Biologii Środowiska Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  2. Stanisław Śpica – Nadleśnictwo Tuchola
  3. Dorota Borzyszkowska – Tucholski Park Krajobrazowy

oceniała modele grzybów biorąc pod uwagę następujące kryteria: wybór gatunku grzyba/oryginalność, realistyczność modelu, pracochłonność, wartość merytoryczna, estetyka wykonania, wybór techniki, prawidłowe oznaczenie i opis.

 

Zwycięzcami konkursu zostali (pierwsze miejsca ex aequo):                                                          

Oliwia Karnowska ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Tucholi (klasa VII)

Wiktoria Urbańska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Tucholi (klasa VIIb)

Wojciech Krajewski ze Szkoły Podstawowej w Gostycynie (klasa VIIb)

 

Przyznano siedem wyróżnień:

Dominika Nowicka ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Tucholi (klasa VIIa)

Blanka Siniło ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Tucholi (klasa IVb)

Roch Kaźmierski ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Tucholi (klasa VIb)

Blanka Grabińska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Tucholi (klasa VIIa)

Olena Ossowska Szkoły Podstawowej nr 2 w Tucholi (klasa VIIb)

Amelia Muszytowska ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Tucholi (klasa VIa)

Szymon Drejasz ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Tucholi (klasa VII)

 

Pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom za udział w konkursie oraz opiekunom za przygotowanie dzieci i opiekę merytoryczną. Dotarły do nas aż 73 modele grzybów, a poziom prac był bardzo wysoki. Zwycięzcom konkursu i wyróżnionym uczniom serdecznie gratulujemy. Wszystkich uczestników konkursu zapraszamy na uroczyste podsumowanie konkursu, wręczenie nagród zwycięzcom i wyróżnionym oraz upominków pozostałym uczestnikom w dniu 4 października br. o godz. 12.00 na naszej najstarszej w Polsce, XXX. Wystawie Grzyby, która odbędzie się na dziedzińcu przed siedzibą Tucholskiego Parku Krajobrazowego przy ul. Podgórnej 1 w Tucholi. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie na dziedzińcu, a przygotowane przez uczestników modele posłużą do edukacji mykologicznej na zajęciach dla dzieci i młodzieży.

 

Tekst Barbara Grzesiak

Fot. Dorota Borzyszkowska, Barbara Grzesiak