Środowisko

Konkurs fotograficzny Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego

Dnia 20 października obchodzimy „Międzynarodowy Dzień Krajobrazu”. Święto to zostało ustanowione przez Radę Europy z inicjatywy Polski, dla upamiętnienia podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Ideą wydarzenia jest podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie czynników kształtujących krajobraz oraz potrzeby większej dbałości o otoczenie, w którym żyjemy. Tegoroczne hasło przewodnie brzmi „Doceń lokalność”. Obchody wydarzenia pod taką domeną stanowią doskonałą okazję do promowania towarzyszących nam wartości krajobrazowych, charakterystycznych form ukształtowania terenu oraz wkomponowanych w krajobraz elementów kulturowych takich jak: zabytkowe chaty, kamienice, dwory, kościoły, zabytki techniki, aleje, pojedyncze drzewa, przydrożne kapliczki oraz inne obiekty warte uznania.

Z okazji zbliżającego się „Dnia Krajobrazu”, Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy organizuje  konkurs fotograficzny pt. „Krajobraz z moich stron”, skierowany do uczniów klas IV-VIII ze szkół z powiatu brodnickiego.

 

Celem konkursu jest popularyzacja „Międzynarodowego Dnia Krajobrazu”, pogłębianie zainteresowań przyrodniczych, budowanie emocjonalnego podejścia do krajobrazu, a także promocja walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego oraz powiatu brodnickiego. Termin przesyłania zdjęć trwa do 15.10.2023 r., po czym nastąpi ocena i wybór najlepszych zgłoszonych fotografii oraz głosowanie internetowe. Wyłonieni w trakcie głosowania laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, których zakup został sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewiduje się także przyznanie siedmiu wyróżnień.

 

Więcej szczegółów znajdą Państwo na załączonym plakacie oraz regulaminie konkursu a także na stronie internetowej parku.

 

Plakat