Na zielonym

KONKURS „EKOLOGICZNY EDUKATOR SZKOLNY

Zapraszamy uczniów klas 4-7 szkół podstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego do uczestnictwa w III edycji konkursu „Ekologiczny Edukator Szkolny”, którego założeniem jest promocja postaw proekologicznych, wspierających ochronę środowiska. Na zgłoszenia czekamy do 22 listopada.

– Zagadnienia ochrony środowiska naturalnego są ważnym elementem funkcjonowania naszego społeczeństwa. Każdego dnia dokonujemy wyborów, które mają wpływ na jakość otaczającej nas przyrody. Chcielibyśmy poprzez nasz konkurs zachęcić uczniów do inicjowania działań ekologicznych wśród lokalnych społeczności – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Pierwszym etapem konkursu jest wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez nauczyciela-koordynatora, w którym zostaną określone planowane działania i szacowane koszty. Spośród zgłoszeń wybierzemy uczestników konkursu, którzy otrzymają grant w wysokości do 650 zł na zrealizowanie projektu. Projekt ucznia może zostać udokumentowany w jednej z wybranych form: film, reportaż, prezentacja, wydawnictwo (książka, broszura), kronika aktywności (np. organizacji pikników ekologicznych) lub forma plastyczna itp.

W konkursie przewidziano atrakcyjne nagrody w postaci rowerów dla uczniów, którzy zrealizują zwycięskie prace, a dla klasy laureata I miejsca, przewidziano dodatkowo wyjazd na „zieloną szkołę”.

We wrześniu wręczyliśmy nagrody w poprzedniej, drugiej edycji konkursu. Piszemy o tym w materiale: „Wyłoniliśmy tegorocznych ekoliderów”.