Na zielonym

Fojutowo na terenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego

Akwedukt – 25.01.2018

Czy musimy udać się w daleka podróż aby zobaczyć akwedukt? Otóż nie, gdyż wystarczy odwiedzić Fojutowo na terenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego, gdzie znajdziemy największą tego typu budowlę Polsce, dwa mniejsze akwedukty spotykamy w odległości 1,5 km na południe od Barłogów i w Klocku. Skąd się one tam wzięły?

 

Wszystko za sprawą władz pruskich, które wybudowały trzydziestokilometrowy system nawadniający Wielkiego i Małego Kanału Brdy w latach 1842-1847 którego częścią jest akwedukt w Fojutowie. Górą przepływa Wielki Kanał Brdy natomiast pod akweduktem płynie Czerska Struga. Inwestycja ta miała na celu doprowadzenie wody do ubogich łąk czerskich, zwanych Rezlonkami (między Czerskiem a Woziwodą), z których pozyskiwano siano do wykarmienia koni armii pruskiej. Ciekawostką jest, że tzw. słodką trawę wożono aż do Puszczy Białowieskiej jako paszę dla żubrów. Obecnie obszar zajmowany przez system Wielkiego Kanału Brdy to przede wszystkim tereny leśne, a więc z biegiem lat pierwotne znaczenie systemu Kanału Brdy jako systemu nawadniającego znacznie zmalało. W dniu dzisiejszym system Wielkiego i Małego Kanału Brdy budzi zainteresowanie jako źródło wody zasilające dwie małe hydroelektrownie (w Mylofie i Zielonce), a także jako wodny szlak turystyczny. Do dziś zachowało się wiele urządzeń melioracyjnych.

 

Fojutowo na terenie Tucholskiego Parku KrajobrazowegoFojutowo na terenie Tucholskiego Parku KrajobrazowegoFojutowo na terenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego