Środowisko

Komunikat dla podmiotów wpisanych do BDO – opłata roczna

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje, że zgodnie z ustawą o odpadach* do końca lutego bieżącego roku przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą wpisani do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) powinni uiścić opłatę roczną.

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje, że zgodnie z ustawą o odpadach* do końca lutego bieżącego roku przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie:

 • wprowadzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym autoryzowani przedstawiciele,
 • wprowadzania baterii i/lub akumulatorów,
 • wprowadzania pojazdów,
 • produkcji, importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań,
 • wprowadzania na terytorium kraju produktów w opakowaniach,
 • wprowadzania na terytorium kraju opon,
 • wprowadzania na terytorium kraju olejów smarowych,

wpisani do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) powinni uiścić opłatę roczną na niżej podany rachunek:

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Bank PKO BP S.A.

18 1020 1462 0000 7102 0327 9353

 

W tytule wpłaty należy podać:

 • nazwę, adres oraz NIP płatnika,
 • opłata roczna za rok 2022.

 

Wysokość stawki opłaty rocznej** wynosi dla:

 • mikroprzedsiębiorców – 100,00 zł,
 • przedsiębiorców innych niż mikroprzedsiębiorcy – 300,00 zł.

 

Zwolnienia z wnoszenia opłaty rocznej:

 • Opłaty nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.
 • Opłaty nie uiszcza przedsiębiorca wpisany do rejestru EMAS, w roku w którym uzyskał wpis do rejestru.

 

* ustawa o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.);

** zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 184).