Środowisko

Dzień krajobrazu 2023

21 października br. Tucholski Park Krajobrazowy zaprasza na spacer krajobrazowy pn. Tucholski Park Krajobrazowy – doceń lokalność ziemi raciąskiej.

Spacer rozpocznie się w miejscowości Raciąż położonej nad jeziorami: Raciąskim i Rudnica. Początek spaceru przebiegać będzie pieszym żółtym szlakiem Kasztelańskim do osady Raciąski Młyn, gdzie znajdują się ruiny po dawnym młynie i tartaku oraz fragmenty śluz i zastawek. Następnie rowerowym niebieskim szlakiem Kasztelania do osady Wysocki Młyn, gdzie znajduje się cmentarz ewangelicki z XIX wieku i dalej do zrekonstruowanego wczesnośredniowiecznego grodziska Raciąż nad jeziorem Śpierewnik. Następnie do osady Wysoka nad jeziorem Wysockim, która w XVII wieku stała się własnością zasłużonego na Pomorzu rodu Janta-Połczyńskich. We wsi znajduje się dwór z przełomu XVIII i XIX wieku. Powrót pieszym żółtym szlakiem Kasztelańskim do Raciąża, gdzie nad jeziorem Rudnica zaplanowano ognisko.

Tekst: Rafał Borzyszkowski