Biuro Geologa Wojewódzkiego

Sprawy załatwiane w Biurze Geologa Wojewódzkiego:

 

  • Wykaz koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż z Województwa Kujawsko-Pomorskiego >>> załącznik