Biuro Geologa Wojewódzkiego

Numery kont do uiszczenia opłaty skarbowej:

Konto do opłaty skarbowej: konto Urzędu Miasta Torunia nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

  • za wydanie decyzji – 10 zł,
  • za wydanie / zmianę koncesji (opłata od 10 do 616 zł w zależności od treści wniosku: tel. 56 621 5870)
  • pełnomocnictwo –  17 zł
  • zaświadczeń – 17 zł.
Kod QR

Konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 20 1020 5011 0000 9502 0128 2227

  • dotyczy przedsiębiorców, którzy uzyskali koncesję na wydobywanie wód termalnych i leczniczych, którzy wpłacają tzw. opłatę zmienną.
  • dotyczy podmiotów, którzy wystąpili z wnioskiem o korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem,

Konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 12 1020 5011 0000 9702 0201 8794

  • dotyczy podmiotów, które są zobowiązane do przekazania 15% opłaty eksploatacyjnej do budżetu województwa z tytułu poszukiwania lub wydobycia złóż węglowodorów. Zobowiązanie to wynika z treści art. 141 ust. 1a ustawy Prawo geologiczne i górnicze