Sprawy społeczne

Zintegrowane wsparcie rodziny w środowisku lokalnym

W ramach realizacji Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2022, Departament Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu wraz z Katedrą Pracy Socjalnej Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową pn.: „Zintegrowane wsparcie rodziny w środowisku lokalnym: potrzeby i rozwiązania”.

Celem konferencji jest dyskusja nad stanem, możliwościami i potrzebą wsparcia rodziny w środowisku lokalnym. Pobudzanie i integrowanie sił rodziny i sił społecznych środowiska lokalnego może służyć wzmacnianiu rodzin, lepszemu zakorzenianiu jej w środowisku i zaspokajaniu potrzeb. Łączenie zasobów samorządów, instytucji, organizacji pozarządowych, wolontariatu, działań samopomocowych i naturalnych sił rodzin może być zalążkiem tworzenia lokalnych sieci wsparcia rodziny. Będą o tym przekonywać pracownicy naukowi UMK w Toruniu oraz zaproszeni goście m.inn. dr hab. A.Michalska prof. UAM w Poznaniu, dr hab. A.Żukiewicz prof. Uniwersytetu Łódzkiego, dr M.Racław z Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. D.Trawkowska z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, B.Karlińska dyr. PCPR w Policach.

Mamy nadzieję, że dyskusja z udziałem badaczy, praktyków i przedstawicieli samorządów zainicjuje innowacyjne działania na rzecz wspierania rodziny w środowisku lokalnym, bo dobro rodziny jest dobrem wspólnym i należy o nie dbać. Od tego zależy nasza przyszłość.

Program konferencji, która odbędzie się 11 czerwca 2015 r. w Auli Collegium Humanisticum UMK, ul. W. Bojarskiego 1 w Toruniu.

Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem telefonu 56 656 10 57 lub adresem e-mail: d.piekarek@kujawsko-pomorskie.pl.

Opracowanie:
Biuro ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy
w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia

maj 2015 r.