Sprawy społeczne

Zaproszenie do udziału w szkoleniu

Zaproszenie do udziału w szkoleniu

Rodzina jest wspólnotą stanowiącą naturalne i niepowtarzalne środowisko życia. Współcześnie, wobec nowych problemów wynikających z przemian ekonomicznych, społecznych i kulturowych rodzących niepewność, wyraźniej niż kiedykolwiek dostrzegana jest potrzeba troski o rodzinę, o to podstawowe środowisko życia każdego człowieka. Jednym z obszarów, na którym może i powinno dokonywać się wsparcie rodziny i pomoc dla jej członków to działalność pedagogów, asystentów rodziny i psychologów.

 
Wychodząc naprzeciwko tym potrzebom Departament Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, organizuje szkolenie dla pedagogów, asystentów rodziny, osób działających w organizacjach pozarządowych, które realizują projekty na rzecz rodzin pn.: „Praca z rodziną oparta na potencjałach”. Będzie ono poświęcone m.in. wzmacnianiu umiejętności pracy z rodziną i dzieckiem. Szczegółowy program tutaj . Pierwszym miastem, w którym w dniach 13-14 maja odbędzie się szkolenie będzie Włocławek. Na kolejne edycje szkolenia zapraszamy do Bydgoszczy 27-28 maja oraz Torunia 10-11 czerwca. Szkolenia poprowadzą dr Jacek Szczepkowski i mgr Artur Lewiński z Centrum Rozwiązań – trenerzy z ponad 10-letnim stażem w przekazywaniu wiedzy i umiejętności pracy na zasobach i potencjałach w różnych obszarach praktyki pomocowej i edukacyjnej.
 

Do pobrania: formularz zgłoszeniowy

Opracowanie:
Biuro ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy
w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia
kwiecień 2015 r.