Sprawy społeczne

Szkolenie „Przeciwdziałanie przemocy – zagadnienia elementarne”, Toruń, 19 października 2021 r. fot. Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
Szkolenie „Przeciwdziałanie przemocy – zagadnienia elementarne”, Toruń, 19 października 2021 r. fot. Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

Wsparcie pracy Policji

W związku ze wzmacnianiem kompetencji i kwalifikacji pracowników pierwszego kontaktu pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej, w szczególności wśród przedstawicieli instytucji realizujących procedurę Niebieskie Karty, 19 i 21 października bieżącego roku odbyło się szkolenie dla policjantów z Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy we współpracy z Wojewódzką Komendą Policji w Bydgoszczy.

 

Zgodnie z tytułem szkolenia: „Przeciwdziałanie przemocy – zagadnienia elementarne” funkcjonariusze zapoznali się z podstawowymi informacjami dotyczącymi przemocy w rodzinie oraz sposobami przeciwdziałania temu zjawisku. Szkolenie prowadziły:
Pani Komisarz Monika Herman z Wojewódzkiej Komendy Policji w Bydgoszczy i Pani Elżbieta Kuleszko –psycholog, konsultant na Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii.

 

Zajęcia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, łącznie w dwóch edycjach szkoleń uczestniczyło około 50 funkcjonariuszy z naszego regionu.

 

Działanie to wpisuje się w zadania własne samorządu, do których należy mi.in. organizacja szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, zawarte w „Wojewódzkim programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2026”.

 

 

Opracowanie:

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
w Departamencie Spraw Społecznych
październik 2021 rok

 

Szkolenie „Przeciwdziałanie przemocy – zagadnienia elementarne”, Toruń, 19 października 2021 r. fot. Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocySzkolenie „Przeciwdziałanie przemocy – zagadnienia elementarne”, Toruń, 21 października 2021 r. fot. Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocySzkolenie „Przeciwdziałanie przemocy – zagadnienia elementarne”, Toruń, 21 października 2021 r. fot. Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy