Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej

XIV posiedzenie WRdsPS, fot.: Materiały własne Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia
XIV posiedzenie WRdsPS, fot.: Materiały własne Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia

XIV posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej

XIV posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyło się 21 września 2017 r. w siedzibie Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

 

Spotkanie otworzył Pan Andrzej Mielczarek – Z-ca Przewodniczącej Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej, który przywitał gości i przedstawił porządek posiedzenia. Następnie głos zabrała Pani Aleksandra Pauszek, koordynator merytoryczny projektu i koordynator Centrum Psychoneurologii Wieku Podeszłego Pallmed sp. z o.o., która zaprezentowała Radzie informacje nt. projektu „Model Kujawsko-Pomorskiego Środowiskowego Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach”. Po wystąpieniu Pani Aleksandry Pauszek głos zabrał Pan Jacek Habant Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej w Departamencie Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia, który przedstawił informację o aktualnych programach zdrowotnych realizowanych przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Prezentacja „Model Kujawsko-Pomorskiego Środowiskowego Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach”

 

XIV posiedzenie WRdsPS, fot.: Materiały własne Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i ZdrowiaXIV posiedzenie WRdsPS, fot.: Materiały własne Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia