Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Seniorów

XIII posiedzenie WRdsPS, fot.: Materiały własne Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia
XIII posiedzenie WRdsPS, fot.: Materiały własne Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia

XIII posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej

XIII posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyło się 12 czerwca 2017 r. w Bydgoszczy, gdzie Rada gościła na zaproszenie Pani Wioletty Plewy – Prezes Spółdzielni Socjalnej Nasz Dom.

 

Spotkanie otworzył Pan Andrzej Mielczarek – Z-ca Przewodniczącej Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej, który przywitał gości i serdecznie podziękował za zaproszenie. Następnie głos zabrał Pan Adam Szponka – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, który wstępnie przybliżył tematykę, jaką podczas tego posiedzenia zebrani będą się zajmować.

 

W trakcie spotkania Członkowie Rady wysłuchali dwóch wystąpień. Pani Iwona Borkowska – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka w Bydgoszczy prowadzącego Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej omówiła temat: „Ekonomia społeczna jako instrument aktywizacji seniorów. Seniorzy odbiorcy usług przedsiębiorstw społecznych”, natomiast Pani Wioletta Plewa zaprezentowała funkcjonowanie Spółdzielni Socjalnej Nasz Dom w obszarze świadczenia pomocy osobom starszym.

 

XIII posiedzenie WRdsPS, fot.: Materiały własne Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i ZdrowiaXIII posiedzenie WRdsPS, fot.: Materiały własne Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i ZdrowiaXIII posiedzenie WRdsPS, fot.: Materiały własne Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i ZdrowiaXIII posiedzenie WRdsPS, fot.: Materiały własne Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i ZdrowiaXIII posiedzenie WRdsPS, fot.: Materiały własne Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i ZdrowiaXIII posiedzenie WRdsPS, fot.: Materiały własne Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i ZdrowiaXIII posiedzenie WRdsPS, fot.: Materiały własne Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia