Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Seniorów

XII posiedzenie WRdsPS, fot.: Materiały własne Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia
XII posiedzenie WRdsPS, fot.: Materiały własne Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia

XII posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej

XII posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyło się 26 kwietnia 2017 r. i miało charakter szczególny, ponieważ na zaproszenie Pana Marcina Zajączkowskiego – Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek S.A., odbyło się w siedzibie Przedsiębiorstwa w Ciechocinku.

 

Po przywitaniu gości głos zabrała Pani Prof. dr hab. Irena Ponikowska, która przedstawiła prezentację pn. „Potencjał polskiego lecznictwa uzdrowiskowego dla realizacji nowej oferty zdrowotnej dla seniorów”. W swoim wystąpieniu Pani Profesor przybliżyła zebranym tematykę związaną z balneologią i zagadnieniami wiążącymi się z rolą i zadaniami lecznictwa uzdrowiskowego.

 

Kolejny prelegent Pan dr hab. Andrzej Mielczarek  wygłosił wykład na temat: „Zapotrzebowanie na profesjonalną opiekę nad chorym na otępienie starcze w rodzinie”. Pan Andrzej Mielczarek w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę – między innymi – na niezwykle istotną kwestię wiążącą się faktem, że wieloletnia opieka nad chorym stwarza opiekunowi wielorakie obciążenia, wśród których najważniejsze to: obciążenie psychiczne i fizyczne. Prelegent zwrócił uwagę na konieczność wypracowania takiego modelu opieki nad osobą starszą, który – opierając się o rodzinę – będzie też uwzględniał i brał pod uwagę potrzeby i możliwości samych opiekunów.

 

Ostatnim prelegentem zabierającym głos podczas XII posiedzenia WRdsPS był Pan Marcin Zajączkowski, który w swoim wystąpieniu przedstawił ofertę i możliwości wypoczynku, jakie czekają na seniorów przybywających do Uzdrowiska Ciechocinek, do czego serdecznie zachęcał zebranych gości. Informacje przedstawioną przez Pana Prezesa uzupełnił jeszcze Pan Mariusz Krupa – Członek Zarządu Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek S.A., który ponadto zaprezentował krótko historię Uzdrowiska Ciechocinek, a następnie „na deser” zaprosił wszystkich zebranych do zwiedzania.

 

Podczas tego posiedzenia Rady do jej składu dołączyła nowa Członkini – Pani Wioletta Krzysztoforska, która zastąpiła tym samym Panią Halinę Jasińską-Śmigielską, która zrezygnowała z zasiadania w Wojewódzkiej Radzie ds. Polityki Senioralnej.

 

XII posiedzenie WRdsPS, fot.: Materiały własne Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i ZdrowiaXII posiedzenie WRdsPS, fot.: Materiały własne Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i ZdrowiaXII posiedzenie WRdsPS, fot.: Materiały własne Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i ZdrowiaXII posiedzenie WRdsPS, fot.: Materiały własne Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i ZdrowiaXII posiedzenie WRdsPS, fot.: Materiały własne Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i ZdrowiaXII posiedzenie WRdsPS, fot.: Materiały własne Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i ZdrowiaXII posiedzenie WRdsPS, fot.: Materiały własne Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i ZdrowiaXII posiedzenie WRdsPS, fot.: Materiały własne Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i ZdrowiaXII posiedzenie WRdsPS, fot.: Materiały własne Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i ZdrowiaXII posiedzenie WRdsPS, fot.: Materiały własne Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i ZdrowiaXII posiedzenie WRdsPS, fot.: Materiały własne Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i ZdrowiaXII posiedzenie WRdsPS, fot.: Materiały własne Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i ZdrowiaXII posiedzenie WRdsPS, fot.: Materiały własne Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia