Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej

Pudełko Życia PCK

Pudełko Życia

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża od 01.03.2018 r. do 30.06.2018 r. realizuje program współfinansowany ze środków województwa kujawsko-pomorskiego pt. „Pudełko Życia”. NIEODPŁATNE wsparcie w programie pt. „Pudełko Życia” skierowane jest do osób starszych, samotnych i chorych.

 

Celem programu jest wsparcie służb medycznych i innych organów pomocy poprzez zebranie niezbędnych danych do umieszczonego w domowej lodówce plastikowego pudełka.

 

Instrukcja korzystania z „Pudełek życia”: Każdy uczestnik, tzn. osoba starsza powyżej 65 roku życia, otrzyma jedno plastikowe „Pudełko życia” wraz z nalepkami i magnesem na lodówkę. W pudełku będzie znajdować się formularz informacyjny. Należy w nim umieścić następujące informacje: telefony do najbliższych osób, przyjmowane leki, uczulenia oraz inne istotne informacje dotyczące stanu zdrowia. Oklejone pudełko powinno znajdować się w lodówce, a na jej drzwiach magnes lub naklejka z odpowiednim oznakowaniem. Naklejką powinny zostać oznakowane również drzwi wejściowe, aby służby udzielające pomocy wiedziały o znajdującym się w domu „Pudełku życia”. Taki sposób oznakowania mieszkań umożliwi służbom sprawne udzielenie pomocy.

Punkty informacyjne:

  • OR PCK Włocławek – ul. Zduńska 14, tel. 54 231 46 56, wew. 41
  • OR PCK Radziejów – ul. Kościuszki 58, tel. 604 440 184
  • OR PCK Aleksandrów Kuj. – pod numerem tel. 604 440 184
  • OR PCK Rypin – ul. E. Orzeszkowej 1, tel. 604 440 103
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie – ul. Powstańców Wlkp. 7 
  • tel. 603 944 380
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie ul. Włocławska 16a 508 330 176