Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Seniorów

Członkowie WRdsPS i WSRdsON
Członkowie WRdsPS i WSRdsON

Wspólne posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej oraz Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

W dniu 26 marca 2018 r. w Departamencie Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu, odbyło się wspólne posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej oraz Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych działających przy Marszałku Województwa. Posiedzeniu przewodniczyła Pani Krystyna Żejmo – Wysocka, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Wdrażania EFS i Zdrowia.

 

W trakcie posiedzenia dokonano podsumowania prac Rad w roku 2017 oraz omówiono przyszłe działania, w tym także działania wspólne. Ponadto zebrani zostali poinformowani o działaniach podejmowanych przez samorząd województwa w obszarze wsparcia seniorów i osób niesamodzielnych w ramach „Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do roku 2020 – Plan Modernizacji 2020 +”.

 

W konkluzji obrad zgodnie stwierdzono, iż niezwykle ważnym jest aby  Samorząd Województwa kontynuował działania na rzecz mieszkańców naszego regionu, którzy ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność, wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego.

 

Ponadto, uczestnicy posiedzenia ustalili, że z uwagi na wspólne obszary tematyczne, łączące obie  Rady, kontynuacja w przyszłości wspólnych posiedzeń jest ze wszech miar uzasadniona.

 

Na zakończenie obrad, Pani Dyrektor Krystyna Żejmo-Wysocka przekazała uczestnikom posiedzenia, Życzenia Wielkanocne od Pana Piotra Całbeckiego, Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

Członkowie WRdsPS i WSRdsONCzłonkowie WRdsPS i WSRdsONCzłonkowie WRdsPS i WSRdsONCzłonkowie WRdsPS i WSRdsON