Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej

Uczestnicy Konferencji
Uczestnicy Konferencji

Konferencja Przedstawicieli Rad Seniorów „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”

Stowarzyszenie Nasza Ostoja przy współudziale Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zorganizowało konferencję przedstawicieli Rad Seniorów Województwa Kujawsko-Pomorskiego pt. „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”. Konferencja odbyła się 21 czerwca 2023 r. w Miejskim Centrum Kultury w Ciechocinku. Impreza została objęta Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Podczas Konferencji wystąpili między innymi: Sławomir Kopyść Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Krystyna Żejmo-Wysocka, Przewodnicząca Rady ds. Polityki Senioralnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Jarosław Jucewicz Burmistrz Ciechocinka, Mateusz Czarnowski Pełnomocnik Wojewody ds. Polityki Senioralnej, Przedstawiciel ROPS-u w Toruniu, Przedstawiciele Departamentu ds. Funduszy Unijnych z Urzędu Marszałkowskiego oraz przedstawiciele Rad Seniorów z różnych samorządów.

Konferencja miała na celu wymianę doświadczeń między Radami Seniorów z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Obecnie rady działają bardzo aktywnie realizując działania w różnych obszarach od kultury po inwestycje. Rady seniorów stanowią głos doradczy samorządów. Poprzez opiniowanie i konsultowanie decyzji komunikują potrzeby osób starszych. Podejmują również szereg innych działań na rzecz poprawy sytuacji osób w wieku senioralnym na obszarze swojego działania.

Na terenie naszego Województwa powstało wiele klubów seniora oraz Uniwersytetów Trzeciego Wieku, które cieszą się dużą popularnością. Konferencja okazała się dobrą okazją do zdobywania wiedzy, szukania projektów, dzielenia się pomysłami w środowisku seniorskim.

 

Uczestnicy Konferencji Uczestnicy Konferencji Uczestnicy Konferencji Uczestnicy Konferencji Uczestnicy Konferencji Uczestnicy Konferencji Uczestnicy Konferencji Uczestnicy Konferencji Uczestnicy Konferencji Uczestnicy Konferencji Uczestnicy Konferencji